Chất lượng số liệu trên Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam năm 2019

Phạm Thị Quân, Lê Thị Thanh Xuân, Nguyễn Thanh Thảo , Phan Thị Mai Hương, Tạ Thị Kim Nhung, Lê Thị Thanh Hà

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Chất lượng số liệu trên Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng Quốc gia có vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả của chương trình tiêm chủng. Do vậy, nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá tính chính xác và đầy đủ của số liệu trên Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng Quốc gia tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam năm 2019. Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang, tiến hành trên 620 đối tượng tiêm chủng của 3 tỉnh/thành phố là Hà Nội, Hưng Yên, Sơn La. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng: Chất lượng số liệu trên Hệ thống và thực tế tương đối chính xác và đầy đủ. Tỷ lệ trẻ được nhập trên Hệ thống tiêm chủng quốc gia 81,2%. Tỷ lệ trẻ khớp thông tin giữa sổ sách và Hệ thống về nhân khẩu học 87,7%. Cần tăng cường giám sát hỗ trợ, tập huấn mới và tập huấn lại cho cán bộ y tế đồng thời tăng cường công tác đảm bảo chất lượng số liệu từ đó nâng cao chất lượng quản lý tiêm chủng tại địa phương.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Dương TN. Vai trò của Vắc xin và tiêm chủng. Accessed 28/12/2020, http://vncdc.gov.vn/vi/tiem-chung-phong-benh/760/vai-tro-cua-vac-xin-va-tiem-chung.
2. ương Vvsdtt. Lịch sử hình thành và phát triển Chương trình Tiêm chủng mở rộng. Accessed 04/05/2020, http://www.tiemchungmorong.vn/vi/content/lich-su-tcmr.html
3. Nam MV. Điều tra đánh gia các mục tiêu trẻ em và phụ nữ Việt Nam 2014. 2014.
4. Công văn số 9145/BYT-DP về việc triển khai áp dụng phần mềm quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia. 2016 (2016).
5. Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương. Báo cáo nhanh công tác triển khai hệ thống phần mềm năm 2018. 2018.
6. Phạm Quang Thái HQV, Trần Thị Lan Anh và cs. Thực trạng triển khai Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia tại tỉnh Hà Nam năm 2019. Tạp chí Y học dự phòng. 2019;29(12):9-15.