Thực trạng tư vấn của điều dưỡng đối với người bệnh điều trị nội trú và một số yếu tố liên quan tại khoa Phẫu thuật, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 năm 2018

Kim Bảo Giang, Nguyễn Thị Khuyến

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Tư vấn giáo dục sức khoẻ là một trong những nhiệm vụ của điều dưỡng. Mục tiêu nghiên cứu là mô tả thực trạng tư vấn của điều dưỡng cho người bệnh nội trú tại khoa phẫu thuật theo yêu cầu Bệnh viện Quân đội Trung Ương 108 và mối liên quan với đặc trưng cá nhân của người bệnh. Nghiên cứu cắt ngang trên 163 người bệnh nội trú đã được phẫu thuật và chuẩn bị ra viện năm 2018. 49 nội dung tư vấn cần thiết được phỏng vấn người bệnh bằng phiếu tự điền. Kết quả cho thấy tỉ lệ người bệnh được tư vấn đầy đủ trước mổ là 76,1%; sau mổ là  83,4% và trước khi ra viện là 84,7%. Một số nội dung điều dưỡng chưa tư vấn đầy đủ, trước khi phẫu thuật như, “Kiểm soát đau sau mổ”; “diễn biến bình thường sau mổ”; “Tình trạng và tiến triển liền vết thương”; “Khuyến khích tham gia định danh chính xác người bệnh”; “Tư vấn nơi đến khám khi có bất thường xảy ra”. Người bệnh nằm viện lâu hơn 7 ngày và mổ phiên có khả năng được tư vấn đầy đủ hơn.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Antai-Otong D. Nurse-Client Communication: A Life Span Approach. Jones & Bartlett Learning; 2007.
2. Cronen G, Ringus V, Sigle G, Ryu J. Sterility of Surgical Site Marking. JBJS. 2005;87(10):2193-2195. doi:10.2106/JBJS.E.00293.
3. Report of the Task Force on Wrong-Site Surgery. American Academy of Orthopaedic Surgeons. http://www​.aaos.org/wordhtml​/meded/tasksite.htm. Accessed July 18, 2005.
4. Furey A, Stone C, Martin R. Preoperative Signing of the Incision Site in Orthopaedic Surgery in Canada. JBJS. 2002;84(6):1066-1068.
5. Fink C, Diener MK, Bruckner T, et al. Impact of preoperative patient education on prevention of postoperative complications after major visceral surgery: study protocol for a randomized controlled trial (PEDUCAT trial). Trials. 2013;14(1):271. doi:10.1186/1745-6215-14-271.
6. Raphaelis S, Kobleder A, Mayer H, Senn B. Effectiveness, structure, and content of nurse counseling in gynecologic oncology: a systematic review. BMC Nurs. 2017;16:43-43. doi:10.1186/s12912-017-0237-z.
7. Bộ Y tế. Thông tư số 07/2011/TT-BYT ngày 26/01/2011 về Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện. January 2011.
8. Fredericks S, Guruge S, Sidani S, Wan T. Postoperative patient education: a systematic review. Clin Nurs Res. 2010;19(2):144-164. doi:10.1177/1054773810365994.
9. Bùi Thị Thu. Khảo sát tâm lý bệnh nhân trước phẫu thuật chương trình và phẫu thuật cấp cứu trì hoãn tại khoa phẫu thuật gây mê hồi sức bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán năm 2015. 2015. http://benhviendinhquan.vn/khao-sat-tam-ly-benh-nhan-truoc-phau-thuat-chuong-trinh-va-phau-thuat-cap-cuu-tri-hoan-tai-khoa-ptgmhs-benh-vien-dkkv-dinh-quan-nam-2015-cn-bui-thi-thu.
10. Postoperative Complications Pose the Strongest Risk. American College of Surgeons. https://www.facs.org/Media/Press-Releases/JACS/postopcomp0812. Accessed January 31, 2021.
11. Bùi Thị Bích Ngà. Đánh giá thực trạng công tác chăm sóc người bệnh của điều dưỡng bệnh viện Y học cổ truyền trung ương năm 2011.
12. Nguyễn Thị Thanh Điều. Thực Trạng và Một Số Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Điều Dưỡng Trong Chăm Sóc Người Bệnh Tại Viện Chấn Thương - Chỉnh Hình Quân Đội 108; 2007.
13. Dương Thị Bình Minh, Lê Văn Thạch. Thực trạng công tác chăm sóc điều dưỡng người bệnh tại các khoa lâm sàng Bệnh viện Hữu Nghị. 2012.
14. Dương Văn Ghỉ, Ngô Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Điệp và Cộng sự. Khảo sát tâm lý người bệnh trước và sau phẫu thuật tại khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện Quân y 121. 2020. http://www.benhvienquany121.vn/index.php?act=nd_tin_tuc&muc_tin_tuc=4&id=587.
15. Mutsch KS, Herbert M. Medication Discharge Planning Prior to Hospital Discharge. Qual Manag J. 2010;17(4):25-35. doi:10.1080/10686967.2010.11918290.
16. Ltd BPGL and RPC. Patients experienced a lack of control over their time in hospital. Evid Based Nurs. 1999;2(2):61-61. doi:10.1136/ebn.2.2.61.
17. Chu ES, Hakkarinen D, Evig C, et al. Underutilized time for health education of hospitalized patients. J Hosp Med. 2008;3(3):238-246. doi:10.1002/jhm.295.