Kiến thức về kiểm soát nhiễm khuẩn của nhân viên y tế Bệnh viện Y dược Cổ truyền Sơn La năm 2020

Trần Thị Nga, Hà Thị Bích Liên

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang, phỏng vấn 69 nhân viên y tế trực tiếp làm công tác chuyên môn tại 5 khoa lâm sàng nhằm mô tả kiến thức về kiểm soát nhiễm khuẩn của nhân viên y tế Bệnh viện Y Dược cổ truyền Sơn La năm 2020. Kết quả cho thấy, kiến thức đúng về kiểm soát nhiễm khuẩn của nhân viên y tế Bệnh viện Y Dược Cổ truyền Sơn La gần 80%. Tỷ lệ nhân viên y tế có kiến thức đúng chưa cao ở một số nội dung như các biện pháp phòng tránh nhiễm khuẩn bệnh viện (65,2%), vị trí lưu giữ phương tiện phòng hộ (66,7%), thực hành trong phòng ngừa chuẩn (76,8%) và nguyên tắc khử khuẩn, tiệt khuẩn (73,9%). Bệnh viện cần tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức của nhân viên y tế về kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. WHO. Prevention of hospital-acquired infections: a practical guide / editors: G. Ducel, J. Fabry and L. Nicolle, 2nd. ed. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2002. https://apps.who.int/iris/handle/10665/67350. Accessed 26/4/2021.
2. Cục quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế. Tài liệu đào tạo phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn: Hà Nội; 2012.
3. WHO. Prevention of hospital-acquired infection. Practise Guide; 2002.
4. Bùi Hồng Giang. Nghiên cứu đặc điểm vi khuẩn và điều trị nhiễm khuẩn bệnh viện tại khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai năm 2012. Luận văn Thạc sỹ y học:Trường Đại học Y Hà Nội; 2013.
5. Phạm Đức Mục. Vai trò Vệ sinh bàn tay trong Phòng ngừa Nhiễm khuẩn bệnh viện. Tập huấn giáo viên về Vệ sinh bệnh viện: Hà Nội; 2010.
6. Bộ Y tế. Quyết định số 3916/ QĐ-BYT ngày 28 tháng 8 năm 2017, phê duyệt các hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Hà Nội; 2017.
7. Nguyễn Thị Thu Hà và cs. Thực trạng kiến thức về kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện của điều dưỡng viên hồi sức tích cực, bệnh viện Hữu nghị Việt Đức năm 2015. Tạp chí Y học dự phòng. 2016; tập XXVI, số 15(188),56.
8. Farid Najafi. Knowledge, Attitude and Practice of Nurses Regarding Nosocomial Infections Control in Teaching Hospitals of Kermanshah University of Medical Sciences, Iran. Arch Hyg Sci. 2017;6(4):314-319.
9. Nguyễn Thị Tuyết Mai. Thực trạng kiến thức, thái độ và thực hành về kiểm soát nhiễm khuẩn của điều dưỡng bệnh viện E năm 2015. Luận văn thạc sỹ quản lý bệnh viện: Trường Đại học Y Hà Nội; 2015.
10. Nguyễn Thị Thu Hà. Thực trạng kiến thức và thái độ của điều dưỡng hồi sức tích cực về kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện tại bệnh viện hữu nghị Việt Đức năm 2015. Luận văn thạc sỹ quản lý bệnh viện: Trường Đại học Y Hà Nội; 2015.
11. Kanwal preet Sodhi. Knowledge of infection control practices among intensive care nurses in a tertiary care hospital. J Infect Public Health. 2013; 6(4):269-75.
12. Bùi Quang Thiện, Kiều Chí Thành. Đánh giá nhận thức về vệ sinh tay của điều dưỡng bệnh viện 103. Tạp chí Y học thực hành. 2013;(874)6:6-8.