Nguyên nhân tử vong theo nhóm tuổi tại tỉnh Điện Biên năm 2017

Hoàng Thị Hải Vân, Nguyễn Phương Hoa

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nguyên nhân tử vong ở các lứa tuổi khác nhau đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng các nghiên cứu cũng như việc lập kế hoạch và định hướng các hoạt động y tế từ phạm vi địa phương, đến quốc gia cũng như thế giới. Kết quả nghiên cứu nguyên nhân tử vong tại Điện Biên năm 2017 cho thấy nguyên nhân tử vong tại Điện Biên khác nhau giữa các lứa tuổi: lứa tuổi trẻ từ 1 tới dưới 5 tuổi, nguyên nhân gây tử vong hàng đầu vẫn là nguyên nhân viêm phổi với tỉ lệ 41,3%; nhóm tuổi 5 - 14 tuổi, nguyên nhân do đuối nước đứng đầu trong các nguyên nhân gây tử vong với 22,2%; đặc biệt nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở nhóm tuổi 15 - 49 là bệnh HIV/AIDS với tỉ lệ 9,6%; nhóm tuổi 50 - 59 tuổi, nguyên nhân gây tử vong hàng đầu là tai biến mạch máu não với 19,8%; nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở người cao tuổi là bệnh tai biến mạch máu não chiếm 23,9%. Đáng chú ý tỷ lệ tử vong tại nhà chiếm 77,9%. Đây là một khó khăn cho công tác thống kê tử vong và nguyên nhân tử vong khi người bệnh xin về khi không còn hy vọng sống sót hoặc không còn khả năng kinh tế để theo đuổi việc điều trị.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. WHO. WHO | Counting the dead is essential for health. WHO. Published 2006. Accessed January 31, 2021. https://www.who.int/bulletin/volumes/84/3/interview0306/en/
2. WHO. Civil registration: why counting births and deaths is important. Published 2014. Accessed January 31, 2021. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/civil-registration-why-counting-births-and-deaths-is-important.
3. Subbaraman N. Why daily death tolls have become unusually important in understanding the coronavirus pandemic. Nature. Published online April 9, 2020. doi:10.1038/d41586-020-01008-1.
4. UNDP. Counting What Counts in Development | Human Development Reports. Accessed January 31, 2021. http://hdr.undp.org/en/content/counting-what-counts-development.
5. Rasika Rampatige a, Lene Mikkelsen b, Bernardo Hernandez c, Ian Riley a & Alan D Lopez. WHO | Hospital cause-of-death statistics: what should we make of them? WHO. Published 2014. Accessed January 31, 2021. https://www.who.int/bulletin/volumes/92/1/13-134106/en/
6. Organization WH. Strengthening Civil Registration and Vital Statistics for Births, Deaths and Causes of Death: Resource Kit. World Health Organization; 2013. Accessed January 31, 2021. https://apps.who.int/iris/handle/10665/78917.
7. Huong DL, Van Minh H, Janlert U, Van DD, Byass P. Socio-economic status inequality and major causes of death in adults: a 5-year follow-up study in rural Vietnam. Public Health. 2006;120(6):497-504. doi:10.1016/j.puhe.2006.03.003.
8. Hoa NP, Rao C, Hoy DG, Hinh ND, Chuc NTK, Ngo DA. Mortality measures from sample-based surveillance: evidence of the epidemiological transition in Viet Nam. Bull World Health Organ. 2012;90(10):764-772. doi:10.2471/BLT.11.100750.
9. Bộ Y tế. Thông tư 27/2014/TT-BYT Hệ thống biểu mẫu thống kê y tế cơ sở y tế tuyến tỉnh huyện xã. Published 2014. Accessed January 31, 2021. https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-27-2014-TT-BYT-He-thong-bieu-mau-thong-ke-y-te-co-so-y-te-tuyen-tinh-huyen-xa-253463.aspx.
10. Bộ Y tế N đối tác y tế. Báo Cáo Tổng Quan Ngành y Tế 2017.; 2018.
11. Bộ Y tế N đối tác y tế. Báo Cáo Tổng Quan Ngành y Tế Năm 2015.; 2016.
12. Bộ Y tế N đối tác y tế. Báo Cáo Tổng Quan Ngành y Tế Năm 2016.; 2017.
13. IHME. Vietnam. Institute for Health Metrics and Evaluation. Published September 9, 2015. Accessed January 31, 2021. http://www.healthdata.org/vietnam.
14. US CDC. Vietnam | CDC Global Health. Published January 28, 2021. Accessed January 31, 2021. https://www.cdc.gov/globalhealth/countries/vietnam/default.htm.
15. Statista. Vietnam: number of deaths by cause 2017. Statista. Published 2019. Accessed January 31, 2021. https://www.statista.com/statistics/1107639/vietnam-number-of-deaths-by-cause/
16. WHO. The top 10 causes of death. Published 2020. Accessed January 31, 2021. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death.
17. Mental Health Issues On the Rise Among Adolescents, Young Adults. AJMC. Accessed July 17, 2021. https://www.ajmc.com/view/mental-health-issues-on-the-rise-among-adolescents-young-adults.
18. WHO. Global Health Estimates: Life expectancy and leading causes of death and disability. Published 2020. Accessed January 31, 2021. https://www.who.int/data/maternal-newborn-child-adolescent/gama/activities-of-gama.