Quay trở lại chi tiết bài báo Giá trị tiên lượng của thang điểm wfns đối với kết quả xấu sau chảy máu dưới nhện do phình động mạch não Download Download PDF