Quay trở lại chi tiết bài báo Kết quả phẫu thuật nội soi sửa van hai lá điều trị bệnh hở van hai lá đơn thuần Download Download PDF