Kết quả phẫu thuật nội soi sửa van hai lá điều trị bệnh hở van hai lá đơn thuần

Phạm Thành Đạt, Nguyễn Công Hựu, Ngô Thành Hưng, Nguyễn Hoàng Nam, Lê Ngọc Thành, Đoàn Quốc Hưng

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Sửa van là phương pháp được ưu tiên trong phẫu thuật điều trị bệnh hở van hai lá nặng. Phẫu thuật tim hở nội soi trong những năm trở lại đây đang dần thay thế cách tiếp cận truyền thống qua đường xương ức. Nghiên cứu đánh giá tính khả thi, an toàn của phẫu thuật sửa van hai lá nội soi trong điều trị bệnh hở van hai lá đơn thuần tại Bệnh viện E. Trong 5 năm, 122 bệnh nhân được phẫu thuật sửa van hai lá theo phương pháp nội soi qua đường mở nhỏ ngực phải. Đặc điểm bệnh nhân, các kết quả ngắn hạn, biến chứng được phân tích và báo cáo. Tuổi trung bình: 54,5 ± 14,2 tuổi, nguy cơ phẫu thuật EuroSCORE II trung bình là 1,53 ± 1,30. Thời gian cặp động mạch chủ trung bình 117 ± 39 phút, chạy máy 181 ± 48 phút. Tỉ lệ sửa van hai lá thành công 96%. Tỉ lệ tử vong sớm là 2,5%. Phẫu thuật sửa van hai lá nội soi có thể được thực hiện an toàn với kết quả tốt.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Cheng DC, Martin J, Lal A, et al. Minimally invasive versus conventional open mitral valve surgery: a meta-analysis and systematic review. Innovations (Philadelphia, Pa). Mar 2011;6(2):84-103. doi:10.1097/IMI.0b013e3182167feb
2. Waller BF, Howard J, Fess S. Pathology of mitral valve stenosis and pure mitral regurgitation--Part II. Clin Cardiol. Jul 1994;17(7):395-402. doi:10.1002/clc.4960170710
3. Nishimura Rick A, Otto Catherine M, Bonow Robert O, et al. 2014 AHA/ACC Guideline for the Management of Patients With Valvular Heart Disease. Circulation. 2014/06/10 2014;129(23):e521-e643. doi:10.1161/CIR.0000000000000031
4. Loulmet DF, Ranganath NK, Neuburger PJ, Nampiaparampil RG, Galloway AC, Grossi EA. Can complex mitral valve repair be performed with robotics? An institution’s experience utilizing a dedicated team approach in 500 patients†. Eur J Cardiothorac Surg. Sep 1 2019;56(3):470-478. doi:10.1093/ejcts/ezz029
5. Seeburger J, Borger MA, Falk V, et al. Minimal invasive mitral valve repair for mitral regurgitation: results of 1339 consecutive patients. European Journal of Cardio-Thoracic Surgery. 2008;34(4):760-765. doi:10.1016/j.ejcts.2008.05.015
6. Perier P, Hohenberger W, Lakew F, Batz G, Diegeler A. Rate of repair in minimally invasive mitral valve surgery. Annals of cardiothoracic surgery. Nov 2013;2(6):751-7. doi:10.3978/j.issn.2225-319X.2013.10.12
7. Mohr FW, Falk V, Diegeler A, et al. Minimally Invasive Port-Access Mitral Valve Surgery. The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery. 1998;115(3):567-576. doi:10.1016/S0022-5223(98)70320-4
8. Mohr FW, Onnasch JF, Falk V, et al. The evolution of minimally invasive mitral valve surgery–2 year experience. European journal of cardio-thoracic surgery. 1999;15(3):233-239.
9. Grossi EA, Galloway AC, LaPietra A, et al. Minimally invasive mitral valve surgery: a 6-year experience with 714 patients. The Annals of thoracic surgery. Sep 2002;74(3):660-3; discussion 663-4.
10. Pfannmüller B, Seeburger J, Misfeld M, Borger MA, Garbade J, Mohr FW. Minimally invasive mitral valve repair for anterior leaflet prolapse. The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery. 2013;146(1):109-113. doi:10.1016/j.jtcvs.2012.06.044
11. Casselman FP, Van Slycke S, Dom H, Lambrechts DL, Vermeulen Y, Vanermen H. Endoscopic mitral valve repair: feasible, reproducible, and durable. J Thorac Cardiovasc Surg. Feb 2003;125(2):273-82. doi:10.1067/mtc.2003.19
12. Lam B-K, Cosgrove DM, III, Bhudia SK, Gillinov AM. Hemolysis after mitral valve repair: mechanisms and treatment. The Annals of Thoracic Surgery. 2004;77(1):191-195. doi:10.1016/S0003-4975(03)01455-3
13. Abourjaili G, Torbey E, Alsaghir T, Olkovski Y, Costantino T. Hemolytic anemia following mitral valve repair: A case presentation and literature review. Exp Clin Cardiol. Winter 2012;17(4):248-250.
14. Renner J, Lorenzen U, Borzikowsky C, et al. Unilateral pulmonary oedema after minimally invasive mitral valve surgery: a single-centre experience. European Journal of Cardio-Thoracic Surgery. 2018;53(4):764-770. doi:10.1093/ejcts/ezx399
15. Tutschka MP, Bainbridge D, Chu MW, Kiaii B, Jones PM. Unilateral postoperative pulmonary edema after minimally invasive cardiac surgical procedures: a case-control study. Ann Thorac Surg. Jan 2015;99(1):115-22. doi:10.1016/j.athoracsur.2014.07.067
16. Keyl C, Staier K, Pingpoh C, et al. Unilateral pulmonary oedema after minimally invasive cardiac surgery via right anterolateral minithoracotomy. European Journal of Cardio-Thoracic Surgery. 2015;47(6):1097-1102. doi:10.1093/ejcts/ezu312