Quay trở lại chi tiết bài báo Khảo sát nồng độ psa ở những nam giới có triệu chứng tiểu dưới trên 45 tuổi tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội Download Download PDF