Quay trở lại chi tiết bài báo Phẫu thuật tổn thương mạch máu ngoại vi tại vị trí chọc mạch sau can thiệp tim mạch Download Download PDF