Quay trở lại chi tiết bài báo Kết quả sống thêm 10 năm ở bệnh nhân ung thư vú dưới 35 tuổi tại Bệnh viện K Download Download PDF