Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu giá trị điểm cắt của NT-ProBNP huyết tương trong chẩn đoán suy tim ở trẻ em Download Download PDF