Đặc điểm lâm sàng rối loạn trầm cảm tái diễn ở người bệnh nội trú tại cơ sở sức khỏe tâm thần

Vũ Sơn Tùng, Nguyễn Văn Tuấn, Eric Hahn

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Trầm cảm tái diễn là một rối loạn hay gặp trong tâm thần học, có bệnh nguyên bệnh sinh chưa rõ ràng, còn nhiều khó khăn trong chẩn đoán. Nghiên cứu được thực hiện trên 96 người bệnh được chẩn đoán xác định rối loạn trầm cảm tái diễn theo tiêu chuẩn của ICD-10 (1992) điều trị nội trú tại Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai từ 5/2020 đến 8/2021 với phương pháp mô tả cắt ngang phân tích chùm ca bệnh. Kết quả thu được tỷ lệ nữ (70,8%) cao hơn nam (29,2%), tuổi trung bình 48,48 ± 14,48 tuổi. Các triệu chứng chính của trầm cảm gặp ở phần lớn người bệnh, hay gặp nhất là giảm năng lượng, tăng mệt mỏi (99%). Các triệu chứng phổ biến hay gặp là rối loạn giấc ngủ (95,8%), rối loạn ăn uống (83,3%), giảm tập trung chú ý (83,3%). Triệu chứng cơ thể hay gặp nhất là mất quan tâm ham thích những hoạt động thường ngày (91,7%). Lo âu (79,2%) và đau (53,1%) thường đi kèm với trầm cảm. Tóm lại, nghiên cứu chỉ ra các triệu chứng lâm sàng đa dạng với triệu chứng chính, phổ biến, cơ thể và các triệu chứng khác, đặc biệt là đau và lo âu.


 


Từ khóa: rối loạn trầm cảm tái diễn, đặc điểm lâm sàng trầm cảm.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. World Health Organization. Depression and Other Common Mental Disorders - Global Health Estimates.Geneva; 2017: 1-2.
2. Benjamin James Sadock, Virgina alcott sadock, Pedro Ruiz. Mood disorders. In: Kaplan & Sadock’s Synopsis of Psychiatry Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry. 11th ed. Wolters Kluwer; 2015:347-386.
3. Patella AM, Jansen K, Cardoso T de A, Souza LD de M, Silva RA da, Coelho FM da C. Clinical features of differential diagnosis between unipolar and bipolar depression in a drug-free sample of young adults. J Affect Disord. 2019;243:103-107. doi:10.1016/j.jad.2018.09.007
4. Hirschfeld RMA, Vornik LA. Perceptions and Impact of Bipolar Disorder: How Far Have We Really Come? Results of the National Depressive and Manic-Depressive Association 2000 Survey of Individuals With Bipolar Disorder. J Clin Psychiatry. 2003;64(2):161-174.
5. Kapfhammer HP. Somatic symptoms in depression. Clin Res. 2006;8(2):13.
6. Agüera-Ortiz L, Failde I, Mico JA, Cervilla J, López-Ibor JJ. Pain as a symptom of depression: Prevalence and clinical correlates in patients attending psychiatric clinics. J Affect Disord. 2011;130(1-2):106-112. doi:10.1016/j.jad.2010.10.022
7. Hagop S. Akiskal, John R. Kelsoe, Tiffany A. Greenwood, Kaplan James Sadock, Virgina alcott sadock. Mood Disorders. In: Kaplan & Sadock’s Comprehensive Textbook of Psychiatry. Vol 1. 10th ed. Wolters Kluwer; 2017:3984-4291.
8. Trần Hữu Bình. Giai Đoạn Trầm Cảm. Trong: Giáo Trình Bệnh Học Tâm Thần. Nhà xuất bản Y học; 2016.
9. Phạm Xuân Thắng. Nghiên cứu đặc điểm tiến triển một giai đoạn trầm cảm ở người bệnh trầm cảm tái diễn điều trị nội trú tại Viện Sức Khỏe Tâm thần, Luận văn bác sĩ nội trú, Trường Đại học Y Hà Nội, 2017.
10. Stephan M. Stahl. Mood Disorders. In: Stahl’s Essential Psychopharmacology Neuroscientific Basis and Practical Application. 4th ed. Cambridge University Press; 2013:237-284.
11. Stahl SM. Antidepressants. In: Stahl’s Essential Psychopharmacology Neuroscientific Basis and Practical Application. 4th ed. Cambridge University Press; 2013:284-369.