Quay trở lại chi tiết bài báo Khảo sát một số tổn thương mắt ở bệnh nhân suy thận mạn tính giai đoạn cuối có chỉ định ghép thận Download Download PDF