Quay trở lại chi tiết bài báo Đặc điểm phân bố hạch di căn sau họng và các vùng cổ khác trong ung thư vòm họng trên chụp cộng hưởng từ Download Download PDF