Quay trở lại chi tiết bài báo 9. Mối liên quan giữa một số hội chứng lão khoa và ngã trên bệnh nhân cao tuổi có loãng xương Download Download PDF