Quay trở lại chi tiết bài báo 30. Phổi biệt lập: Tổng quan tài liệu và báo cáo 10 ca bệnh điều trị tại Bệnh viện Phổi Trung ương Download Download PDF