30. Phổi biệt lập: Tổng quan tài liệu và báo cáo 10 ca bệnh điều trị tại Bệnh viện Phổi Trung ương

Cung Văn Công

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Phổi biệt lập (PBL) là một bất thường bẩm sinh, có thể phát hiện thấy ở thời niên thiếu hoặc giai đoạn trưởng thành của người bệnh. Lâm sàng thường thể hiện như là một viêm phổi tái diễn trong suốt phần đời mà người bệnh đã trải qua. Về bệnh học, PBL là một vùng nhu mô phổi vô tổ chức, không có động mạch phổi cấp máu và không có đường dẫn khí liên thông kết nối. Có 2 loại phân biệt đó là PBL trong thuỳ và PBL ngoài thuỳ. Đại đa số phần PBL được cấp máu từ nhánh mạch bất thường xuất phát từ hệ đại tuần hoàn, số rất ít (rất hiếm) được cấp máu từ hệ tĩnh mạch chủ. Chụp CT mạch hoặc chụp mạch máu bằng phương pháp Catheter giúp xác định chắc chắn mạch bất thường, vừa để phục vụ chẩn đoán và phục vụ cho phẫu thuật cắt bỏ. Chúng tôi giới thiệu 10 ca PBL trong thuỳ được chẩn đoán xác định bằng CT mạch, được phẫu thuật tại Bệnh viện Phổi trung ương, thời gian từ 4/2021 - 4/2022 với mong muốn có tổng kết nhỏ về các đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng cũng như các đặc điểm hình ảnh chụp cắt lớp vi tính của căn bệnh này. Qua đó các bác sỹ có thể tham khảo, để từ đó có cách tiếp cận chẩn đoán tốt hơn khi gặp ca bệnh tương tự.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Richard Webb W, Higgins Charles B. Tharacic imaging: pulmonary and cardiovascular radilogy. Wolters Kluwer. 2017;3E:p.275-305.
2. Gabelloni M, Faggioni L, Accogli S, Aringhieri G, Neri E. Pulmonary sequestration: What the radiologist should know. Clin Imaging. 2021 May;73:61-72. doi: 10.1016/j.clinimag.2020.11.040. Epub 2020 Dec 3. PMID: 33310586.
3. Cong CV, Ly TT, Duc NM. Intralobar pulmonary sequestration supplied by vessel from the inferior vena cava: Literature overview and case report. Radiol Case Rep. 2022 Feb 21;17(4):1345-1353. doi: 10.1016/j.radcr.2022.01.082. eCollection 2022 Apr.PMID: 35242263.
4. Sha JM, Zhao H, Lin ZB. Anomalous systemic arterial supply to the lung: To which category should this belong?. Heart Lung Circ. 2020 Sep; 29(9):1292-1300. doi: 10.1016/j.hlc.2019.08.009. Epub 2019 Aug 31. PMID: 32349946.
5. Schlöricke E, Hoffmann M, Kujath P, Facklam J, Henning M, Wissgott C, Scheer F, Zimmermann M, Palade E. Management of the therapy of pulmonary sequestration: A retrospective multicentre study. Zentralbl Chir. 2016 Sep; 141 Suppl 1:S50-7. doi: 10.1055/s-0042-112595. Epub 2016 Sep 8. PMID: 27607889.
6. Walker CM, Wu CC, Gilman MD, Godwin JD 2nd, Shepard JA, Abbott GF. The imaging spectrum of bronchopulmonary sequestration. Curr Probl Diagn Radiol. 2014 May-Jun; 43(3):100-14. doi: 10.1067/j.cpradiol.2014.01.005. PMID: 24791614.
7. Alamo L, Saltiel S, Tenisch E. Revising the classification of lung sequestrations.
Clin Imaging. 2021 Sep; 77:92-97. doi: 10.1016/j.clinimag.2021.02.024. Epub 2021 Feb 23. PMID: 33662713.
8. Pechetov AA, Makov MA, Volchansky DA, Ragimov SV. VATS resection of basal pyramid segments in sequestration of the left lower lobe. Khirurgiia (Mosk). 2021; (7):90-93. doi: 10.17116/hirurgia202107190. PMID: 34270200.
9. Janah H, Belabbes S, Belasri S, Zidane A, Arsalane A, Fatihi J. A case of bronchopulmonary sequestration. Rev Mal Respir. 2019 Apr; 36(4): 543-546. doi: 10.1016/j.rmr.2018.12.004. Epub 2019 Jan 30. PMID: 30711346.
10. Murakami H, Koga H, Lane G, Hirayama S, Suzuki K, Yamataka A. Does fissure status affect the outcome of thoracoscopic pulmonary lobectomy ?. Pediatr Surg Int. 2020 Jan; 36(1):57-61. doi: 10.1007/s00383-019-04577-z. Epub 2019 Sep 25. PMID: 31555863
11. Shibuya S, Nakamura T, Miyazaki E. Anatomical segmentectomy with a Hybrid VATS approach in a patient with intralobar pulmonary sequestration after severe pneumonia: A case report. European J Pediatr Surg Rep. 2017 Jan;5(1):e21-e25. doi: 10.1055/s-0037-1603592. Epub 2017 Jul 4.PMID: 28680790.
12. Wang A, D’Amico TA, Berry MF. Surgical management of congenital pulmonary malformations after the first decade of life. Ann Thorac Surg. 2014 Jun; 97(6):1933-8. doi: 10.1016/j.athoracsur. 2014.01.053. Epub 2014 Mar 28. PMID: 24681038.