Quay trở lại chi tiết bài báo 19. Đặc điểm tổn thương gân mũ xoay trên MRI 3 tesla ở bệnh nhân đau khớp vai Download Download PDF