Quay trở lại chi tiết bài báo 18. Kết quả của "Sài hồ sơ can tán" kết hợp "Ô bối tán" trong điều trị hội chứng trào ngược dạ dày thực quản Download Download PDF