29. Loạn dưỡng não - thượng thận ở trẻ em: Báo cáo 2 ca bệnh

Ngô Thị Thu Hương, Đinh Thị Ngọc Mai, Lương Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Kim Dung, Đinh Trung Thành

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Bệnh loạn dưỡng não - thượng thận là một bệnh hiếm gặp, bệnh di truyền do đột biến gene ABCD1 trên nhiễm sắc thể Xq28.1, bệnh xuất hiện chủ yếu ở trẻ trai. Bệnh gây tổn thương nhiều cơ quan với 3 thể lâm sàng: thể não, thể adison và thể thần kinh tủy thượng thận. Bệnh có biểu hiện hay gặp ở trẻ nhỏ với thể não: tổn thương não kèm theo suy thượng thận. Nghiên cứu với mục tiêu mô tả đặc điểm lâm sàng, tiền sử, bệnh sử, thăm khám lâm sàng, cận lâm sàng, điều trị. Đột biến trên gen ABCD1 được phát hiện bằng kỹ thuật giải trình tự gen. Phát hiện sớm, điều trị sớm giúp cho trẻ kéo dài được thời gian sống và tư vấn di truyền cho gia đình để tránh sinh ra trẻ bị bệnh. Kết quả nghiên cứu là cơ sở di truyền để chẩn đoán sớm, chẩn đoán trước sinh, cho các trẻ được sinh ra tiếp theo của mỗi gia đình này.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Moser HW, Mahmood A, Raymond GV. X-linked adrenoleukodystrophy. Nat Clin Pract Neurol. 2007;3(3):140-51.
2. Christoph W, Florian SE, et al. The genetic landscape of X-linked adrenoleukodystrophy: Inheritance, mutations, modifier genes, and diagnosis. National Library of Medicine. 2015; 8:109-121.
3. Alex RK, Jeffrey B, et al. Newborn screening for X-linked sdrenoleukodystrophy: Evidence summary and advisory committee recommendation. Genetics in medicine. 2016; 9(1):121-129.
4. Dubey P, Raymond GV, Moser AB, Kharkar S, Bezman L, Moser HW. Adrenal insufficiency in asymptomatic adrenoleukodystrophy patients identified by very long-chain fatty acid screening. J Pediatr. 2005;146(4):528-532.
5. Björn MVG, Johanna A, Ronald JAW, Peter GB. X-link adrenoleukodystrophy: Clinical, presentation, diagnosis, and therapy. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry. 1997;63:4-14.
6. Koray Y, Suna SC, Hayriye D, et al. Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in patients with childhood cerebral adrenoleukodystrophy: A single - center experience "Better prognosis" in earlier stage. Pediatric Transplantation. 2021;25:e14015,1-8.
7. Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Ngọc Khánh, Vũ Chí Dũng, và cs. Kiểu gen và kiểu hình của bệnh nhân X-linked adrenoleukodystrophy (X-ALD). Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa. 2017;1(8):97-103.
8. Schaumburg HH, Powers JM, et al. Adrenomyeloneuropathy: A probable variant ofadrenoleukodystrophy. II. General pathologic, neuropathologic,and biochemical aspects. Neurology. 1997;27(12):1114-9.