30. Đặc điểm dịch tễ học dịch covid-19 lần thứ 4 và một số biện pháp đáp ứng tại tỉnh Bắc Ninh năm 2021

Đỗ Thị Thanh Toàn, Nguyễn Khắc Từ, Phạm Quang Thái, Phạm Hải Thanh, Hà Đức Doanh, Phan Ngọc Hân, Trần Thị Thuý Thanh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đại dịch COVID-19 đã gây ra những gánh nặng lên sức khỏe của người dân, hệ thống y tế của chính phủ của các nước trên toàn thế giới. Tính từ năm 2020 đến nay, Việt Nam đã có 4 đợt bùng phát dịch COVID-19. Nghiên cứu này được thực hiện theo phương pháp mô tả cắt ngang hồi cứu với toàn bộ ca bệnh nhiễm COVID-19 tại Bắc Ninh trong đợt dịch 4 năm 2021 (5/5/2021 - 27/12/2021). Trong số 10.717 ca bệnh có độ tuổi trung bình là 28,95 tuổi, trong đó nhóm tuổi chủ yếu là từ 15 đến 39 tuổi chiếm 70,44%, bệnh nghề nghiệp có nguy cơ nhiễm bệnh nhiều nhất là công nhân chiếm 60,94% và mối quan hệ tiếp xúc là từ đồng nghiệp cùng cơ quan, công ty chiếm tỷ lệ cao nhất tới 61,88%, KCN Quế Võ 1 có số ca bệnh cao nhất cả tỉnh chiếm 68,15%. Kết quả từ tổng số ca bệnh cho thấy số ca khỏi bệnh cao đến 99,84% và số ca bệnh tử vong chiếm 0,16%. Việc phối hợp áp dụng các biện pháp kịp thời và hợp lý như đẩy mạnh xét nghiệm và tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 đã giúp tỉnh Bắc Ninh kiểm soát số ca bệnh, dự phòng hiệu quả. Nghiên cứu của chúng tôi cung cấp bằng chứng quan trọng về đặc điểm dịch tễ học dịch COVID-19 lần thứ 4 đó là ghi nhận chủ yếu ở các khu công nghiệp và từ đó lây ra cộng đồng. Kết quả nghiên cứu giúp đề xuất một số biện pháp đáp ứng dịch phù hợp trong việc kiểm soát, phòng, chống dịch trong tương lai.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Ludwig S, Zarbock A. Coronaviruses and SARS-CoV-2: A Brief Overview. Anesth Analg. Published online April 20, 2020:10.1213/ANE.0000000000004845. doi: 10.1213/ANE.0000000000004845.
2. Deng SQ, Peng HJ. Characteristics of and public health responses to the coronavirus disease 2019 outbreak in China. Journal of clinical medicine. 2020; 9(2): 575.
3. Liu F, Xu A, Zhang Y, et al. Patients of COVID-19 may benefit from sustained lopinavir-combined regimen and the increase of eosinophil may predict the outcome of COVID-19 progression. International Journal of Infectious Diseases. 2020; 95: 183-191.
4. Tellier R, Li Y, Cowling BJ, Tang JW. Recognition of aerosol transmission of infectious agents: a commentary. BMC infectious diseases. 2019; 19(1): 1-9.
5. Nicola M, Alsafi Z, Sohrabi C, et al. The socio-economic implications of the coronavirus pandemic (COVID-19): A review. International journal of surgery. 2020; 78: 185-193.
6. Anttiroiko AV. Successful government responses to the pandemic: Contextualizing national and urban responses to the COVID-19 outbreak in east and west. International Journal of E-Planning Research (IJEPR). 2021; 10(2): 1-17.
7. Weible CM, Nohrstedt D, Cairney P, et al. COVID-19 and the policy sciences: initial reactions and perspectives. Policy sciences. 2020; 53(2): 225-241.
8. Naumann E, Möhring K, Reifenscheid M, et al. COVID-19 policies in Germany and their social, political, and psychological consequences. European Policy Analysis. 2020; 6(2): 191-202.
9. Nhận diện đợt dịch thứ 4: Đa ổ dịch, đa nguồn lây và đa biến chủng. Báo Nhân Dân. Accessed October 18, 2021. https://nhandan.vn/tieu-diem/nhan-dien-dot-dich-thu-4-da-o-dich-da-nguon-lay-va-da-bien-chung-645552/
10. https://covid19.gov.vn. Bộ Y tế - Cổng thông tin của Bộ Y tế về đại dịch COVID-19. Accessed October 18, 2021. https://covid19.gov.vn/.
11. Monod M, Blenkinsop A, Xi X, et al. Age groups that sustain resurging COVID-19 epidemics in the United States. Science. 2021; 371(6536): eabe8372. doi: 10.1126/science.abe8372.
12. Núi B. Bắc Ninh vài nét tổng quan | Xã hội | Báo ảnh Dân tộc và Miền núi. Published April 3, 2017. Accessed May 14, 2022. https://dantocmiennui.vn/bac-ninh-vai-net-tong-quan/167323.html
13. Goldstein E, Lipsitch M, Cevik M. On the effect of age on the transmission of SARS-CoV-2 in households, schools and the community. medRxiv. Published online July 28, 2020:2020.07.19.20157362. doi:10.1101/2020.07.19.20157362.
14. News V. Báo VietnamNet. VietNamNet News. Accessed May 24, 2022. https://vietnamnet.vn/4-dot-dich-covid-19-tai-viet-nam-811468.html.
15. Công văn của UBND tỉnh về việc hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế triển khai “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid- 19” trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. bacninh.gov.vn. Accessed May 24, 2022. https://bacninh.gov.vn/news/-/details/20182/cong-van-cua-ubnd-tinh-ve-viec-huong-dan-tam-thoi-ve-chuyen-mon-y-te-trien-khai-thich-ung-an-toan-linh-hoat-kiem-soat-hieu-qua-dich-covid-19-tren-ia-ban-tinh-bac-ninh.