16. Kết quả trong phẫu thuật của phương pháp nong vòi tử cung qua nội soi trên bệnh nhân vô sinh

Nguyễn Bá Thiết, Nguyễn Viết Tiến, Vũ Văn Du

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nong vòi tử cung bằng catheter qua soi buồng tử cung kết hợp với nội soi ổ bụng là một trong những phương pháp điều trị vô sinh do tắc đoạn gần vòi tử cung. Với 74 bệnh nhân vô sinh được thực hiện phương pháp này từ năm 2017 đến năm 2021, cho kết quả đánh giá ngay trong phẫu thuật như sau: Tỷ lệ bệnh nhân được nong vòi tử cung thành công là 43,2%. Khi phân tích đơn biến cũng như phân tích đa biến thì tỷ lệ nong vòi tử cung thành công trên bệnh nhân có thời gian vô sinh dưới 36 tháng hoặc tắc đoạn kẽ vòi tử cung cao hơn những bệnh nhân có thời gian vô sinh trên 36 tháng hoặc tắc đoạn eo vòi tử cung. Việc khuyến cáo bệnh nhân thực hiện nong vòi tử cung sớm sau khi phát hiện vô sinh do tắc đoạn gần vòi tử cung, cũng như tư vấn về khả năng thành công của phương pháp nong vòi tử cung dựa trên vị trí tắc của vòi tử cung trước phẫu thuật là cần thiết.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. G. M. Honoré, A. E. Holden, R. S. Schenken. Pathophysiology and management of proximal tubal blockage. Fertil Steril. 1999; 71(5): 785-795. doi:10.1016/s0015-0282(99)00014-x.
2. Allahbadia GN, Merchant R. Fallopian tube recanalization: lessons learnt and future challenges. Women’s health. 2010; 6(4): 531-549.
3. Osada H, Kiyoshi Fujii T, Tsunoda I, Tsubata K, Satoh K, Palter SF. Outpatient evaluation and treatment of tubal obstruction with selective salpingography and balloon tuboplasty. Fertil Steril. 2000; 73(5): 1032-1036. doi:10.1016/s0015-0282(00)00412-x.
4. World Health Organization. WHO Laboratory Manual for the Examination and Processing of Human Semen. 5th edition. World Health Organization; 2010. https://www.who.int/docs/default-source/reproductive-health/srhr-documents/infertility/examination-and-processing-of-human-semen-5ed-eng.pdf.
5. Stephen Kaggwa Lwanga, Stanley Lemeshow, World Health Organization. Sample size determination in health studies: a practical manual. World Health Organization; 1991. Accessed May 4, 2022. https://apps.who.int/iris/handle/10665/40062.
6. Hai Yan Hou, Chen YQ, Li TC, Hu CX, Chen X, Yang ZH. Outcome of laparoscopy-guided hysteroscopic tubal catheterization for infertility due to proximal tubal obstruction. J Minim Invasive Gynecol. 2014; 21(2): 272-278.
7. Bruhat MA, Wattiez A, Mage G, Pouly JL, Canis M. CO2 laser laparoscopy. Baillière’s Clinical Obstetrics and Gynaecology. 1989;3(3):487-497. doi:10.1016/S0950-3552(89)80005-7
8. Mekaru K, Yagi C, Asato K, Masamoto H, Sakumoto K, Aoki Y. Hysteroscopic tubal catheterization under laparoscopy for proximal tubal obstruction. Arch Gynecol Obstet. 2011; 284(6): 1573-1576. doi:10.1007/s00404-011-2007-6.
9. Chung JPW, Haines CJ, Kong GWS. Long-term reproductive outcome after hysteroscopic proximal tubal cannulation-an outcome analysis. Aust N Z J Obstet Gynaecol. 2012; 52(5): 470-475.
10. Joseph I. Ikechebelu, George U. Eleje, Prashant Bhamare, Ngozi N. Joe - Ikechebelu, Chidimma D. Okafor, Abdulhakeem O. Akintobi. Fertility Outcomes following Laparoscopy - Assisted Hysteroscopic Fallopian Tube Cannulation: A Preliminary Study. Obstet Gynecol Int. 2018; 2018: 7060459. doi:10.1155/2018/7060459.
11. Siddiqui M, Nusrat Ghafoor, Abdullah RS, et al. Laparoscopy Guided Hysteroscopic Tubal Cannulation: A Study on Fertility Outcome. Bangladesh J Fertil Steril. 2021; Vol.1(1): 18-22.
12. Kamalini Das, Nagel TC, Malo JW. Hysteroscopic cannulation for proximal tubal obstruction: a change for the better? Submitted in part to the World Congress of Gynecological Endoscopy, AAGL 22nd Annual Meeting, Santa Fe Springs, California, November 10 to 14, 1993. Fertility and Sterility. 1995; 63(5): 1009-1015. doi:10.1016/S0015-0282(16)57539-6.
13. Huawei Shen, Mingjin Cai, Tingwei Chen, et al. Factors affecting the success of fallopian tube recanalization in treatment of tubal obstructive infertility. J Int Med Res. 2020; 48(12): 0300060520979218. doi:10.1177/0300060520979218.
14. Robert Woolcott, Sonya Fisher, Jane Thomas, Wendy Kable. A randomized, prospective, controlled study of laparoscopic dye studies and selective salpingography as diagnostic tests of fallopian tube patency. Fertility and Sterility. 1999; 72(5): 879-884. doi:10.1016/S0015-0282(99)00382-9.
15. Novy M. Transhysteroscopic techniques for tubal catheterization. References en Gynecologie Obstetrique. Published online 1995: 67-71.