4. Hiệu quả hỗ trợ điều trị biến chứng thần kinh ngoại vi do đái tháo đường type 2 của điện châm và xoa bóp bấm huyệt theo thể bệnh y học cổ truyền

Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Thị Thanh Tú

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả hỗ trợ điều trị biến chứng thần kinh ngoại vi do đái tháo đường type 2 của điện châm và xoa bóp bấm huyệt theo thể bệnh Y học cổ truyền và khảo một số yếu tố liên quan đến kết quả điều trị. Nghiên cứu can thiệp, so sánh trước sau, có đối chứng. 62 bệnh nhân chẩn đoán biến chứng thần kinh ngoại vi do đái tháo đường type 2 chia thành hai nhóm đảm bảo tương đồng về nồng độ đường huyết lúc đói, mức độ tổn thương thần kinh ngoại biên. Nhóm nghiên cứu được kiểm soát đường huyết và dùng 2 viên Neurotin Cap 300mg/ngày kết hợp điện châm và xoa bóp bấm huyệt trong 15 ngày; nhóm chứng được kiểm soát đường huyết và dùng 2 viên Neurotin Cap 300mg/ngày trong 15 ngày. Kết quả cho thấy bệnh nhân thể Khí huyết lưỡng hư ở nhóm nghiên cứu có kết quả điều trị tốt cao hơn nhóm chứng, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). Các yếu tố về độ tuổi, thời gian mắc bệnh, tổn thương L5 - S1 và mức độ HbA1C < 7% ảnh hưởng đến kết quả điều trị.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Barrett AM, Lucero MA, Le T, Robinson RL, Dworkin RH, Chappell AS. Epidemiology, public health burden, and treatment of diabetic peripheral neuropathic pain: A review. Pain Med. 2007; 8 Suppl 2: S50-62. doi:10.1111/j.1526-4637.2006.00179.x.
2. Young MJ, Boulton AJ, MacLeod AF, Williams DR, Sonksen PH. A multicentre study of the prevalence of diabetic peripheral neuropathy in the United Kingdom hospital clinic population. Diabetologia. 1993; 36(2): 150-154. doi:10.1007/BF00400697.
3. Gordois A, Scuffham P, Shearer A, Oglesby A, Tobian JA. The health care costs of diabetic peripheral neuropathy in the US. Diabetes Care. 2003; 26(6): 1790-1795. doi:10.2337/diacare.26.6.1790.
4. Bredfeldt C, Altschuler A, Adams AS, Portz JD, Bayliss EA. Patient reported outcomes for diabetic peripheral neuropathy. Journal of Diabetes and its Complications. 2015; 29(8): 1112-1118. doi:10.1016/j.jdiacomp.2015.08.015.
5. Kiyani M, Yang Z, Charalambous LT, et al. Painful diabetic peripheral neuropathy: Health care costs and complications from 2010 to 2015. Neurol Clin Pract. 2020; 10(1): 47-57. doi:10.1212/CPJ.0000000000000671.
6. Attal N, Cruccu G, Baron R, et al. EFNS guidelines on the pharmacological treatment of neuropathic pain: 2010 revision. European Journal of Neurology. 2010; 17(9): 1113. doi:10.1111/j.1468-1331.2010.02999.x.
7. Zuo L, Zhang L. Study on the effect of acupuncture plus methylcobalamin in treating diabetic peripheral neuropathy. J Acupunct Tuina Sci. 2010; 8(4): 249-252. doi:10.1007/s11726-010-0420-1.
8. Hui-tian Z, Yong-fang L, Shun-xing Y, Chen-guang Z, Guo-mei C, Li-fang Z. Observations on 52 patients with diabetic peripheral neuropathy treated by needling combined with drug. J Acupunct Tuina Sci. 2004; 2(6): 24-26. doi:10.1007/BF02848393.
9. Dimitrova A, Murchison C, Oken B. Acupuncture for the treatment of Peripheral Neuropathy: A systematic review and meta-analysis. J Altern Complement Med. 2017; 23(3): 164-179. doi:10.1089/acm.2016.0155.
10. Meijer JWG, Smit AJ, Sonderen EV, Groothoff JW, Eisma WH, Links TP. Symptom scoring systems to diagnose distal polyneuropathy in diabetes: The Diabetic Neuropathy Symptom score. Diabet Med. 2002; 19(11): 962-965. doi:10.1046/j.1464-5491.2002.00819.x.
11. Nguyễn Thiên Quyến, Đào Trọng Cường (biên dịch). Chẩn đoán phân biệt chứng trạng trong đông y. Tứ Chi Tê Dại. Nhà xuất bản văn hóa dân tộc; 2008: 690-698.
12. Yu B, Li M, Huang H, et al. Acupuncture treatment of diabetic peripheral neuropathy: An overview of systematic reviews. J Clin Pharm Ther. 2021; 46(3): 585-598. doi:10.1111/jcpt.13351.
13. Lê Thị Minh Nguyệt. Biến chứng thần kinh ngoại vi ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 cao tuổi có hội chứng chuyển hóa. Luận văn bác sỹ chuyên khoa cấp II. Trường Đại học Y Hà Nội; 2016.
14. Fu Q, Yang H, Zhang L, et al. Traditional Chinese medicine foot bath combined with acupoint massage for the treatment of diabetic peripheral neuropathy: A systematic review and meta-analysis of 31 RCTs. Diabetes Metab Res Rev. 2020; 36(2): e3218. doi:10.1002/dmrr.3218.
15. Standards of Medical Care in Diabetes - 2010. Diabetes Care. 2010; 33(Suppl 1): S11-S61. doi:10.2337/dc10-S011.
16. Nguyễn Thị Thu Hương. Nhận xét về tỷ lệ biến chứng thần kinh ngoại vi và các yếu tố nguy cơ ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 mới phát hiện lần đầu tại Bệnh viện Bạch Mai. Luận văn thạc sỹ y học. Trường Đại học Y Hà Nội; 2014.