7. Tác dụng của phương pháp cấy chỉ trong điều trị viêm mũi dị ứng

Phạm Thị Ánh Tuyết, Đoàn Thị Thùy Dương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm mục tiêu đánh giá hiệu quả điều trị viêm mũi dị ứng bằng phương pháp cấy chỉ catgut vào huyệt và tác dụng không mong muốn của phương pháp. Nghiên cứu can thiệp, so sánh trước sau điều trị, có đối chứng. 60 bệnh nhân viêm mũi dị ứng chia ngẫu nhiên vào 2 nhóm tương đồng về tuổi, giới và mức độ bệnh. Nhóm nghiên cứu điều trị bằng cấy chỉ catgut, nhóm chứng điều trị bằng Loratadin. Sau 7 ngày điều trị, nhóm cấy chỉ cải thiện các triệu chứng cơ năng (ngứa mũi, ngạt mũi, chảy dịch mũi) và thực thể tốt hơn so với nhóm chứng (p < 0,05). Sau 30 ngày điều trị, số lần bệnh nhân tái phát ở 2 nhóm khác biệt không có ý nghĩa thống kê nhưng nhóm nghiên cứu chỉ có 40,7% bệnh nhân cần điều trị trong khi nhóm chứng là 76,7%. Nhóm nghiên cứu có 3 bệnh nhân (10%) sưng nề nơi cấy và tự khỏi sau 1 – 3 ngày, nhóm chứng có 6 bệnh nhân (20%) có cảm giác khô miệng họng và triệu chứng tự hết sau khi dừng thuốc.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bousquet.J, N.Khaltaev, A.A.Cruz, et all. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008 Update (In collaboration with the Word Health Organization, GA(2) LEN and AllerGen). Allergy. 2008;63:8-160. doi.10.1111/j.1398-9995.2007.01620.x.
2. Bộ môn Tai Mũi Họng - Trường Đại học Y Hà Nội. Bài giảng Tai Mũi Họng. Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam; 2015: 83-87.
3. Phan Quang Đoàn, Nguyễn Văn Đĩnh, Lê Anh Tuấn. Nghiên cứu một số đặc điểm người bệnh viêm mũi dị ứng trên địa bàn Hà Nội. Tạp chí Y học thực hành. 2009; 644, 645: 1 - 4.
4. Alexander N Greiner, Peter W Hellings, Guiseppina Rotiroti, Glenis K Scadding. Allergic rhinitis. Lancet. 2011; 378(9809): 2112-22. doi: 10.1016/S0140-6736(11)60130-X.
5. Michael S Blaiss, Eva Hammerby, Susan Robinson, Tessa Kennedy – Martin, Sarah Buchs. The burden of allergic rhinitis and allergic rhinoconjunctivitis on adolescents: A literature review. Annals of Allergy Asthama Immunology. 2018; 121(1): 43-52. doi: 10.1016/j.anai.2018.03.028.
6. Xuan - Ping Zhang, Chu - Sheng Jia, Jian - Ling Wang, et al. Acupoint catgut - embedding therapy: Superiorities and principles of application. Zhongguo Zhen Jiu. 2012; 32(10): 947-51.
7. Nguyễn Trọng Tài. Nghiên cứu điều trị giải mẫn cảm đặc hiệu bằng đường dưới lưỡi ở bệnh nhân viêm mũi dị ứng do dị nguyên Dermotophagoidew pteronyssinus. Luận án tiến sỹ, Trường Đại học Y Hà Nội; 2010.
8. Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y Hà Nội. Bệnh học Ngũ quan Y học cổ truyền. Nhà xuất bản y học; 2017: 85-89.
9. Nguyễn Thị Bay. Triệu chứng ngũ quan y học cổ truyền. Nhà xuất bản Y học; 2001: 165-188.
10. Lê Thúy Oanh. Cấy chỉ (chôn chỉ catgut vào huyệt châm cứu). Nhà xuất bản Y học; 2010: 39-43.
11. Shasha Yang, Jing Wu, Qinxiu Zhang, et al. Catgut implantation at acupoint reduces immune reaction in a rat model of allergic rhinitis. Evid Based Complement Alternat Med. 2018; 2018: 762939. doi: 10.1155/2018/762939.
12. Xinrong Li, Yang Liu, Qinxiu Zhang et al. Effect of catgut implantation at acupoints for the treatment of allergic rhinitis: a randomized, sham-controlled trial, BMC Complementary and Alternative Medicine. 2016; 16: 454. doi: 10.1186/s12906-016-1400-x.
13. Chao Chen C, Ying-Chun Li, Bao-Shan Qiu Xiao - Ping Huang, Li - Xing Zhuang. Observation of long - term efficacy and life quality in allergic rhinitis treated with acupoint catgut embedding therapy combined with acupuncture - moxibustion therapy. Zhongguo Zhen Jiu. 2014; 34(5): 439 - 43.