12. Tác dụng điều trị viêm quanh khớp vai đơn thuần của bài thuốc “Cát căn gia truật ý dĩ nhân thang”

Nguyễn Thị Thu Hà , Nguyễn Thị Thanh Tú

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm mục tiêu đánh giá tác dụng của bài thuốc “Cát căn gia truật ý dĩ nhân thang” kết hợp điện châm và xoa bóp bấm huyệt trong điều trị viêm quanh khớp vai. Nghiên cứu can thiệp lâm sàng, so sánh trước sau, có đối chứng. 60 bệnh nhân được chẩn đoán Viêm quanh khớp vai chia làm 2 nhóm tương đồng về tuổi, giới, mức độ đau theo thang điểm VAS và mức độ hạn chế vận động khớp vai. Nhóm nghiên cứu (30 bệnh nhân) được sử dụng bài thuốc ʻʻCát căn gia truật ý dĩ nhân thang” kết hợp điện châm và xoa bóp bấm huyệt trong 20 ngày. Nhóm chứng được điện châm và xoa bóp bấm huyệt trong 20 ngày. Kết quả cho thấy, điểm VAS nhóm nghiên cứu giảm được 5,00 ± 0,74 điểm. Tầm vận động khớp vai theo MC Gill - MC Romi (các động tác dạng, xoay trong, xoay ngoài) đều chuyển từ độ 2 và độ 3 sang độ 0 và độ 1.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Thị Ngọc Lan. Bệnh học cơ xương khớp nội khoa. Nhà xuất bản Y học; 2016: 165-176.
2. Nguyễn Vĩnh Ngọc, Trần Ngọc Ân, Nguyễn Thu Hiền. Đánh giá tình hình bệnh khớp tại Khoa cơ xương khớp – Bệnh viện Bạch Mai trong 10 năm (1991 - 2000). Báo cáo khoa học Đại hội toàn quốc lần thứ 3, Hội thấp khớp học Việt Nam; 2002: 263-267.
3. Luime JJ, Koes BW, Hendriksen IJM, et al. Prevalence and incidence of shoulder pain in the general population: A systematic review. Scand J Rheumatol. 2004;33(2):73-81. doi:10.1080/03009740310004667
4. Trần Ngọc Ân. Bệnh thấp khớp. Nhà xuất bản Y học; 2002: 364-374.
5. Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y Hà Nội. Bài giảng bệnh học nội khoa Y học cổ truyền. Nhà xuất bản Y học; 2012: 161-162.
6. Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y Hà Nội. Châm cứu và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc. Nhà xuất bản Y học; 2013: 327-329.
7. Thang bản cầu chân. Tinh hoa Hoàng Hán Y học. Nhà xuất bản Y học; 2005: 195.
8. Bộ Y Tế. Dược điển Việt Nam IV. Nhà xuất bản Y học; 2009.
9. Bộ Y tế. Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Châm cứu. Quy trình 416; 2013.
10. The McGill - McRomi. Range of Motion Index. McROMI; 2005.
11. Trường Đại học Y Hà Nội. Châm cứu. Nhà xuất bản Y học; 2005: 161-198.
12. Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y Hà Nội. Xoa bóp bấm huyệt. Nhà xuất bản Y học; 2001: 124-125.
13. Đỗ Huy Bích, Đặng Quang Chung, và cs. Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam, Tập I. Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật; 2006: 158, 161, 326, 730, 876.
14. Lương Thị Dung. Đánh giá tác dụng điều trị viêm quanh khớp vai thể đơn thuần bằng bài thuốc Quyên tý thang kết hợp điện châm và vận động trị liệu. Luận văn Thạc sỹ y học, Trường Đại học Y Hà Nội; 2012.
15. Đặng Ngọc Tân. Đánh giá hiệu quả của phương pháp tiêm corticoid dưới hướng dẫn của siêu âm trong điều trị viêm quanh khớp vai. Luận văn thạc sỹ y học, Trường Đại học Y Hà Nội; 2009.
16. Paternostro-Sluga T, Zöch C. Conservative treatment and rehabilitation of shoulder problems. Radiologe. 2004; 44(6): 597-603. doi:10.1007/s00117-004-1055-3.
17. Nguyễn Thị Nga. Đánh giá hiệu quả điều trị viêm quanh khớp vai thể đơn thuần bằng thuốc kết hợp vật lý trị liệu - phục hồi chức năng. Luận văn bác sỹ chuyên khoa II, Trường Đại học Y Hà Nội; 2006.