27. Mô hình bệnh tật và tình hình điều trị bệnh sản phụ khoa tại Khoa phụ sản Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội năm 2018 - 2019

Nguyễn Thị Thanh Tú, Đặng Trúc Quỳnh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mô hình bệnh tật của khoa Phụ sản tại một bệnh viện Y học cổ truyền có những nét đặc thù riêng. Từ mô hình bệnh tật, khoa có thể xây dựng kế hoạch học tập, đào tạo, đầu tư, hướng phát triền phù hợp góp phần nâng cao hiệu quả điều trị. Nghiên cứu được thực hiện bằng phương pháp mô tả cắt ngang, hồi cứu; khảo sát mô hình bệnh tật và tình hình điều trị các bệnh lý sản phụ khoa tại khoa Phụ sản Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội năm 2018 - 2019. Khảo sát 577 bệnh án sản phụ khoa gồm các bệnh chủ yếu là dọa sảy thai, dọa đẻ non, sa sinh dục, u xơ tử cung, áp xe vú, viêm tuyến vú, rong kinh, mãn kinh. Phương pháp điều trị chủ yếu là nội khoa kết hợp Y học cổ truyền và Y học hiện đại chiếm 95,8%); tỷ lệ phẫu thuật là 4,2%.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Hoàng Đình Cầu. Quản lý và chăm sóc sức khỏe ban đầu. Hà Nội: Nhà xuất bản Y học; 1993.
2. Đỗ Nguyên Phương. Y tế Việt Nam trong quá trình đổi mới. Hà Nội: Nhà xuất bản Y học; 1999.
3. Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương. Kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 04 năm 2019. Hà Nội: Nhà xuất bản thống kê; 2019.
4. United Nations. United Nations Millennium. In: United Nations Headquarters in New York; 2000.
5. Bộ Y Tế. Niên giám thống kê Y tế 2018. Hà Nội. 2018.
6. Bộ Y tế. Bảng phân loại quốc tế lần thứ 10. http://icd.kcb.vn/ICD/ (Bản quyền cơ sở dữ liệu bản dịch ICD-10 thuộc Cục Quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế với sự đồng ý của Tổ chức Y tế Thế giới).
7. Bộ Y tế. Quyết định số 7603/QĐ-BYT ngày 25/12/2018 về việc ban hành Bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán BHYT (Phiên bản số 6) - Phụ lục 07: Danh mục mã bệnh Y học cổ truyền.
8. Bộ Y tế. Thông tư số 50/2014/TT-BYT ngày 26/12/2014 Quy định việc phân loại phẫu thuật, thủ thuật và định mức nhân lực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật.
9. Phạm Văn Trịnh, Lê Thị Hiền. Bệnh học Ngoại phụ Y học cổ truyền. Nhà xuất bản Y học. 2008.