20. Kết quả của điện châm nhóm huyệt "QT1" trên bệnh nhân bí tiểu sau phẫu thuật chấn thương cột sống lưng - thắt lưng

Nguyễn Thị Thanh Tú, Nguyễn Tuyết Trang, Tạ Đăng Quang

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm mô tả kết quả của phương pháp điện châm nhóm huyệt "QT1" trong điều trị bí tiểu ở bệnh nhân sau phẫu thuật cột sống lưng - thắt lưng do chấn thương và khảo sát một số yếu tố liên quan đến kết quả điều trị. Nghiên cứu can thiệp, so sánh kết quả trước và sau điều trị. 32 bệnh nhân bí tiểu sau phẫu thuật chấn thương cột sống lưng - thắt lưng được điện châm nhóm huyệt "QT1" gồm các huyệt Quan nguyên, Khí hải, Trung cực, Khúc cốt và Huyết hải hai bên, 20 phút/1 lần/ngày. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỉ lệ bệnh nhân rút sonde tiểu thành công là 87,5%. Số lần điện châm trung bình là 6,1 ± 4 (lần). Kết quả điều trị liên quan đến mức độ tổn thương thần kinh theo Frankel, kích thước cầu bàng quang và cảm giác có hoặc không có cảm giác buồn tiểu trước điện châm (p < 0,05).

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Lê Xuân Trung, và cs. Chấn thương cột sống - tủy sống lưng thắt lưng. Bệnh học Phẫu thuật Thần kinh. Nhà xuất bản Y học; 2010.
2. Lee BB, Cripps RA, Fitzharris M, Wing PC. The global map for traumatic spinal cord injury epidemiology: Update 2011, global incidence rate. Spinal Cord. 2014;52(2):110-116. doi: 10.1038/sc.2012.158.
3. Rajasekaran S, Kanna RM, Shetty AP. Management of thoracolumbar spine trauma: An overview. Indian J Orthop. 2015;49(1):72-82. doi: 10.4103/0019-5413.143914.
4. El Banna S, Catano A. Complications of spine surgery and litigations? Managing malpractice risk. Journal of Clinical & Experimental Orthopaedics. 2015;01(01). doi: 10.4172/2471-8416.100003.
5. Proietti L, Scaramuzzo L, Schiro' GR, Sessa S, Logroscino CA. Complications in lumbar spine surgery: A retrospective analysis. Indian J Orthop. 2013;47(4):340-345. doi: 10.4 103/0019-5413.114909.
6. Các Bộ môn Nội - Trường Đại học Y Hà Nội. Nội khoa cơ sở - Triệu chứng học Nội khoa. Vol 1. Nhà xuất Y học; 2004.
7. Meas Sokavary. Nghiên cứu các thể bàng quang thần kinh và hướng điều trị sau chấn thương cột sống thắt lưng có liệt tủy tại Bệnh viện Việt Đức. Published online 2006.
8. Nguyễn Thiên Quyến, Đào Trọng Cường. "Chứng tiểu tiện không thông". Chẩn đoán phân biệt chứng trạng trong đông y. Viện nghiên cứu Trung y. Nhà Xuất bản Văn hóa dân tộc
9. Bộ Y tế. Châm cứu và các phương pháp không dùng thuốc. Nhà xuất bản Y học; 2013.
10. Bộ Y tế. Quyết định 792/QĐ-BYT Quy trình kỹ thuật khám chữa bệnh chuyên ngành Châm cứu. Accessed August 12, 2022. https://luatvietnam.vn/y-te/quyet-dinh-792-qd-byt-quy-trinh-ky-thuat-kham-chua-benh-chuyen-nganh-cham-cuu-198277-d1.html.
11. Frankel HL, Hancock DO, Hyslop G, et al. The value of postural reduction in the initial management of closed injuries of the spine with paraplegia and tetraplegia. I. Paraplegia. 1969;7(3):179-192. doi: 10.1038/sc.1969.30.
12. Nguyễn Vũ. Đặc điểm lâm sàng chẩn đoán hình ảnh và kết quả phẫu thuật chấn thương ngực - thắt lưng có liệt tủy tại Khoa Phẫu thuật thần kinh Bệnh viện Việt Đức. Tạp chí Y học Việt nam. 2014;1:71-74.
13. Yinqiu Gao, Xinyao Zhou, Xichen Dong, Qing Jia, Shen Xie, Ran Pang. Electroacupuncture for bladder function recovery in patients undergoing spinal Anesthesia. Evid Based Complement Alternat Med. 2014;2014:892619. doi: 10.1155/2014/892619.
14. Gu XD, Wang J, Yu P, et al. Effects of electroacupuncture combined with clean intermittent catheterization on urinary retention after spinal cord injury: A single blind randomized controlled clinical trial. Int J Clin Exp Med. 2015;8(10):19757-19763.
15. Bùi Tiến Hưng. Đánh giá tác dụng của điện châm nhóm huyệt "BĐ1" trên bệnh nhân bí đái sau mổ trĩ. Tạp chí nghiên cứu Y dược học cổ truyền Việt Nam. 2012;34:45-50.
16. Bộ Y tế. Bệnh học Ngoại - Phụ Y học cổ truyền. Nhà xuất bản Y học; 2008.
17. Nghiêm Hữu Thành. Nghiên cứu cơ sở khoa học của điện châm trong điều trị một số chứng đau. Hội nghị khoa học kỉ niệm 55 năm ngày thành lập Bệnh viện YHCT Trung ương. Published online 2012:31.
18. Jean J W, Apichana K. Urodynamic testing after spinal cord injury. A Pratical Guide. Accessed July 19, 2022. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-54900-2.