2. Đa hình đơn nucleotide rs3077 của gen HLA-DP trên bệnh nhân xơ gan nhiễm virus viêm gan B

Nguyễn Tiến Long, Trần Vân Khánh, Hồ Cẩm Tú, Vũ Thị Hoài Thu, Tạ Thành Văn, Nguyễn Thu Thúy

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Hệ thống gen kháng nguyên bạch cầu người (Human leukocyte antigen - HLA) mã hóa các protein thụ thể bề mặt tế bào, chịu trách nhiệm điều hòa hoạt động hệ miễn dịch. Đa hình đơn nucleotide (SNP) rs3077 của gen HLA-DP được cho là có vai trò trong nhiễm virus viêm gan B (HBV) và bảo vệ chống lại giai đoạn muộn của quá trình xơ gan. Nghiên cứu này nhằm mục đích xác định sự phân bố của SNP rs3077 trên bệnh nhân xơ gan nhiễm HBV và mối liên quan giữa SNP này với nguy cơ xơ gan. Kỹ thuật Realtime-PCR được sử dụng để xác định SNP rs3077 trên bệnh nhân được chẩn đoán xơ gan nhiễm HBV và viêm gan B mạn tính. Tỉ lệ kiểu gen AA, AG, GG của SNP rs3077 ở nhóm xơ gan và viêm gan B lần lượt là 5,1%, 39,7%, 55,1% và 11,2%, 38,8%, 50,0%. Tần số các alen và kiểu gen rs3077 của hai nhóm không khác biệt có ý nghĩa thống kê. Như vậy, chưa tìm thấy mối liên quan giữa SNP rs3077 với nguy cơ xơ gan trên nền viêm gan B mạn tính.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Đào Văn Long. Xơ gan. Bệnh học Nội khoa. Trường Đại học Y Hà Nội.
2. Vos T, Lim SS, Abbafati C, et al. Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and territories, 1990 - 2019: A systematic analysis for the global burden of disease study 2019. The Lancet. 2020;396(10258):1204-1222. doi: 10.1016/S01 40-6736(20)30925-9.
3. Pimpin L, Cortez-Pinto H, Negro F, et al. Burden of liver disease in Europe: Epidemiology and analysis of risk factors to identify prevention policies. J Hepatol. 2018;69(3):718-735. doi: 10.1016/j.jhep.2018.05.011.
4. Al-Qahtani AA, Al-Anazi MR, Abdo AA, et al. Association between HLA variations and chronic Hepatitis B virus infection in Saudi Arabian patients. PloS One. 2014;9(1):e80445. doi: 10.1371/journal.pone.0080445.
5. Zeng Z, Liu H, Xu H, et al. Genome-wide association study identifies new loci associated with risk of HBV infection and disease progression. BMC Med Genomics. 2021;14(1):84. doi: 10.1186/s12920-021-0090 7-0.
6. Akcay IM, Katrinli S, Ozdil K, Doganay GD, Doganay L. Host genetic factors affecting Hepatitis B infection outcomes: Insights from genome-wide association studies. World J Gastroenterol. 2018;24(30):3347-3360. doi: 10. 3748/wjg.v24.i30.3347.
7. Hirayama K, Chen H, Kikuchi M, et al. HLA-DR-DQ alleles and HLA-DP alleles are independently associated with susceptibility to different stages of post-schistosomal hepatic fibrosis in the Chinese population. Tissue Antigens. 1999;53(3):269-274. doi: 10.1034/j.1 399-0039.1999.530307.x.
8. Zhang Q, Yin J, Zhang Y, et al. HLA-DP polymorphisms affect the outcomes of chronic Hepatitis B virus infections, possibly through interacting with viral mutations. J Virol. 2013;87(22):12176-12186. doi: 10.1128/JVI.02073-13.
9. Posuwan N, Payungporn S, Tangkijvanich P, et al. Genetic association of human leukocyte antigens with chronicity or resolution of Hepatitis B infection in Thai population. PloS One. 2014;9(1):e86007. doi: 10.1371/journal.pone.0086007.
10. Wong DKH, Watanabe T, Tanaka Y, et al. Role of HLA-DP polymorphisms on chronicity and disease activity of Hepatitis B infection in Southern Chinese. PloS One. 2013;8(6):e66920. doi: 10.1371/journal.pone. 0066920.
11. Nishida N, Sawai H, Matsuura K, et al. Genome-wide association study confirming association of HLA-DP with protection against chronic Hepatitis B and viral clearance in Japanese and Korean. PloS One. 2012;7(6):e39175. doi: 10.1371/journal.pone.0039175.
12. Li Y, Huang Q, Tang JT, et al. Correlation of HLA-DP/DQ polymorphisms with transplant etiologies and prognosis in liver transplant recipients. Medicine (Baltimore). 2017;96(25):e7205. doi: 10.1097/MD.000000000000720. https://www.who.int/ne ws-room/fact-sheets/detail/hepatitis-b.
13. Hu Z, Yang J, Xiong G, et al. HLA-DPB1 variant effect on Hepatitis B virus clearance and liver cirrhosis development among Southwest Chinese population. Hepat Mon. 2014;14(8):e19747. doi: 10.5812/hepatmon. 19747.
14. An P, Winkler C, Guan L, O'Brien SJ, Zeng Z, HBV Study Consortium. A common HLA-DPA1 variant is a major determinant of Hepatitis B virus clearance in Han Chinese. J Infect Dis. 2011;203(7):943-947. doi: 10.1093/infdis/jiq154.
15. Kamatani Y, Wattanapokayakit S, Ochi H, et al. A genome-wide association study identifies variants in the HLA-DP locus associated with chronic Hepatitis B in Asians. Nat Genet. 2009;41(5):591-595. doi: 10.1038/ng.348.
16. Migita K, Abiru S, Ohtani M, et al. HLA-DP gene polymorphisms and Hepatitis B infection in the Japanese population. Transl Res J Lab Clin Med. 2012;160(6):443-444. doi: 10.1016/j.trsl.2012.06.003.
17. Guo X, Zhang Y, Li J, et al. Strong influence of human leukocyte antigen (HLA)-DP gene variants on development of persistent chronic Hepatitis B virus carriers in the Han Chinese population. Hepatol Baltim Md. 2011; 53(2):422-428. doi: 10.1002/hep.24048.
18. Katrinli S, Enc FY, Ozdil K, et al. Effect of HLA-DPA1 alleles on chronic Hepatitis B prognosis and treatment response. North Clin Istanb. 2016;3(3):168-174. doi: 10.14744/nci.2 016.27870.