18. Tác dụng của thủy châm Milgamma N trên bệnh nhân đau dây thần kinh tọa do thoái hóa cột sống thắt lưng

Đinh Thị Lam, Nguyễn Thanh Giang

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu đánh giá tác dụng của thủy châm Milgamma N trong hỗ trợ điều trị đau dây thần kinh toạ do thoái hóa cột sống thắt lưng; Can thiệp lâm sàng, so sánh trước sau điều trị, có đối chứng. Nghiên cứu tiến hành trên 60 bệnh nhân đau thần kinh toạ do thoái hóa cột sống thắt lưng, chia thành 2 nhóm. Cả hai nhóm đều dùng bài thuốc Độc hoạt tang ký sinh kết hợp với điện châm, ở nhóm nghiên cứu kết hợp  thủy châm Milgamma N; Sau 15 ngày điều trị ở nhóm nghiên cứu: Các chỉ tiêu quan sát: Chỉ số VAS, chỉ số ODI, chỉ số tầm vận động cột sống thắt lưng đều có cải thiện rõ rệt và sự thay đổi này có ý nghĩa thống kê với p < 0,01; Mức cải thiện các chỉ số trên sau điều trị tốt hơn trước điều trị và cao hơn rõ rệt so với nhóm đối chứng (p < 0,05); Thủy châm Milgamma N có tác dụng hỗ trợ tốt trong điều trị đau thần kinh toạ do thoái hóa cột sống thắt lưng


 

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Văn Đăng. Đau thần kinh hông. Bách khoa thư bệnh học, tập 1. Nhà xuất bản Y học; 2008: 145-149.
2. Hai-Feng Liang, Shu-Hao Liu, Zi-Xian Chen. Decompression plus fusion versus decompression alone for degenerative lumbar spondylolisthesis: A systematic review and meta-analysis, Eur Spine J; 2017: pp. 22 - 34.
3. B W Koes, M W van Tulder, W C Peul. Diagnosis and treatment of sciatica, BMJ, 334 (7607), 2007: pp. 1313 - 1317.
4. Elena Conroy. New phase III stem cell study for treatment of back pain associated with degenerative disc disease. Denver Back Pain Specialists. Co - USA, 2015: pp. 28 - 31.
5. Lê Qúy Ngưu. Phương pháp điều trị bằng thủy châm, châm cứu các phương pháp kết hợp, Nhà xuất bản Thuận Hóa, Thành phố Huế; 1998: 149 - 153.
6. Lê Thị Hòe. Đánh giá tác dụng điều trị đau dây thần kinh hông to do thoái hóa cột sống bằng thủy châm Golvaska kết hợp bài thuốc Độc hoạt tang ký sinh. Luận văn bác sỹ chuyên khoa 2 - Đại học Y Hà Nội; 2016: 20 - 65.