19. Tác dụng của ôn điện châm kết hợp Ý dĩ nhân thang trên bệnh nhân thoái hoá khớp gối

Đinh Thị Lam, Nguyễn Giang Thanh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu (NC) được thực hiện nhằm đánh giá tác dụng điều trị của ôn điện châm kết hợp với ý dĩ nhân thang trên bệnh nhân thoái hóa khớp gối; Can thiệp lâm sàng, so sánh trước và sau điều trị. Nghiên cứu được tiến hành trên 60 bệnh nhân thoái hóa khớp gối, được điều trị bằng phương pháp ôn điện châm kết hợp với bài thuốc Ý dĩ nhân thang. Sau 14 ngày điều trị: Chỉ số VAS trung bình giảm xuống 1,6 ± 1,3 điểm; Chỉ số Léquesne giảm 3,6 ± 1,4 điểm; Tầm vận động khớp gối tăng 115,7 ± 1,4 độ; Mức cải thiện các chỉ số trên sau điều trị tốt hơn trước điều trị (p < 0,05). Ôn điện châm kết hợp với Ý dĩ nhân thang có tác dụng giảm đau tốt, qua đó có tác dụng tốt trong điều trị thoái hóa khớp gối thể hàn thấp.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Trần Ngọc Ân. Hư khớp. Bệnh học nôị khoa tập II. Nhà xuất bản Y học; 2004: 327-342.
2. Trường đại học Y Hà Nội. Đau nhức các khớp không có nóng đỏ. Chuyên đề nội khoa Y học cổ truyền. Nhà xuất bản Y học, 2006: 470-473.
3. Altman RD. Criteria for classification of clinical osteoarthritis, J Rheumatol Suppe. 27, 1991: pp. 10-2.
4. Đồng Túc, Tập Lục, Phương Hiền và cộng sự. Đan Khê tâm pháp. Nhà xuất bản khoa học Kỹ thuật Thiên Tân; 2015: 528-538.
5. Nguyễn Nhược Kim, Trần Quang Đạt. Cách chọn huyệt trong châm cứu. Châm cứu và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc, Nhà xuất bản Y học, 2013: 205-218.
6. Trịnh Thị Nga. Nghiên cứu tác dụng của Diacerein trong điều trị thoái hóa khớp gối nguyên phát. Luận văn thạc sỹ y học, Trường đại học Y Hà Nội, 2016.
7. Lequesne M. Athrose de la hanche et du Genou, Criteres de diagnostic, indices de mesure de la doubecr de la function et du re’sultats therapeutique osteoarthritis. 1985.pp.39-43.
8. Felson DT, Nevit MC. The effect of estrogen on osteoarthritis curropin Rheumatol, 10, 1998: pp. 269-272.