21. Tác dụng giảm đau, cải thiện tầm vận động của nhãn châm, điện châm và xoa bóp bấm huyệt trong điều trị viêm quanh khớp vai đơn thuần

Bùi Thị Mến, Ngô Quỳnh Hoa, Nguyễn Thị Ngọc

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Viêm quanh khớp vai là bệnh lý thường gặp do tổn thương các cấu trúc phần mềm quanh khớp vai bao gồm: gân, cơ, dây chằng và bao khớp. Chúng tôi đã thực hiện đề tài nghiên cứu nhằm đánh giá tác dụng giảm đau, cải thiện tầm vận động của nhãn châm, điện châm và xoa bóp bấm huyệt trên bệnh nhân Viêm quanh khớp vai đơn thuần. Nghiên cứu được tiến hành trên 60 bệnh nhân bằng phương pháp can thiệp lâm sàng, có nhóm chứng. Sau 14 ngày điều trị, mức độ giảm đau và sự cải thiện tầm vận động khớp của nhóm nghiên cứu đều có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê so với nhóm chứng, với p < 0,05. Kết quả này cho thấy, khi kết hợp nhãn châm, điện châm và Xoa bóp bấm huyệt có hiệu quả giảm đau và cải thiện tầm vận động khớp trên bệnh nhân viêm quanh khớp vai đơn thuần tốt hơn nhóm dùng điện châm và Xoa bóp bấm huyệt.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Thị Ngọc Lan. Bệnh học cơ xương khớp nội khoa. Nhà xuất bản Y học; Năm 2006: trang 163-175.
2. Trần Ngọc Ân. Viêm quanh khớp vai, Bệnh thấp khớp. Nhà xuất bản Y học Hà Nội; Năm 1998: trang 163-175.
3. Luime J.J, Koe B.W, Hendriksen I.J.M, et al. Prevalence and incedence of shoder pain inthe general population. A systemaric review. Scan J Rheumatol; Năm 2004: 70-81.
4. Trần Ngọc Ân, Nguyễn Thị Ngọc Lan. Phác đồ chẩn đoán và điều trị các bệnh cơ xương khớp thường gặp. Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam; Năm 2016: trang 225-231.
5. 彭静山。 观眼识病眼针疗法. 人民军医出版社; 2009 年: 11 – 49 页。.
Bằng Tĩnh Sơn. Phương pháp châm cứu và chẩn đoán nhãn châm. Nhà xuất bản Quân y nhân dân; Năm 2009: trang 11-49.
6. Nguyễn Nhược Kim, Trần Quang Đạt. Châm cứu và các biện pháp chữa bệnh không dùng thuốc. Nhà xuất bản y học Hà Nội; Năm 2016: trang 55 - 122.
7. Bộ Y tế. Quy trình kỹ thuật Y học cổ truyền; Năm 2008: quy trình 23.
8. Bộ Y tế. Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Châm cứu; Năm 2013: quy trình 416: trang 44.
9. Nghiêm Thị Minh Thảo. Đánh giá tác dụng của liệu pháp kinh cân trong điều trị viêm quanh khớp vai thể đơn thuần. Luận văn thạc sĩ y học. Trường Đại học y Hà Nội; Năm 2018.
10. Nguyễn Thị Hiển. Đánh giá hiệu quả của bài thuốc “Cát căn gia truật ý dĩ nhân thang” trong điều trị viêm quanh khớp vai đơn thuần. Luận văn thạc sỹ Y học. Trường Đại học Y Hà Nội; Năm 2018.
11. Rene Cailliet. Đau vai chẩn đoán và chữa trị. Nhà xuất bản Y học; Năm 2001: trang 90 - 93.
12.卜庆峰. 眼针配合生物全息疗法治疗肩周炎31例. 针灸临床杂志; 1995 年 (Z1): 72.
Bốc Khánh Phong. Nhãn châm phối hợp liệu pháp sinh học toàn tức điều trị 31 trường hợp viêm quanh khớp vai. Tạp chí lâm sàng châm cứu. Năm 1995: (Z1):72.