5. tác dụng cải thiện vận động của điện châm và “độc hoạt thang” trên bệnh nhân đau thắt lưng do thoái hóa cột sống

Ngô Quỳnh Hoa, Phùng Thị Khánh Linh, Đặng Trúc Quỳnh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đau thắt lưng lưng là bệnh lý khá thường gặp trong cộng đồng và là một trong các nguyên nhân cơ xương khớp chính khiến bệnh nhân phải đi khám để điều trị. “Độc hoạt thang” là bài thuốc cổ phương có tác dụng điều trị bệnh nhân đau thắt lưng do thoái hóa cột sống trên lâm sàng. Đây là nghiên cứu can thiệp lâm sàng mở có đối chứng, so sánh trước và sau điều trị. Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá tác dụng điều trị của bài thuốc Độc hoạt thang kết hợp với điện châm trong việc cải thiện vận động của cột sống thắt lưng. Kết quả: nhóm dùng điện châm và bài “Độc hoạt thang” có các chỉ số Schober, độ giãn và tầm vận động cột sống thắt lưng cái thiện đáng kể so với trước điều trị (p < 0,05), tuy nhiên chưa có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p > 0,05) so với nhóm dùng điện châm và bài “Độc hoạt ký sinh thang”.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Thị Ngọc Lan. Bệnh học cơ xương khớp nội khoa. Nhà xuất bản Y học. 2013; 152-162.
2. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Prevalence of disabilities and associated health conditions among adults--United States, 1999 [published correction appears in MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2001 Mar 2;50(8):149]. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2001;50(7):120-125.
3. Joish VN, Brixner DI. Back Pain and Productivity: Measuring Worker Productivity from an Employer’s Perspective. Journal of Pain & Palliative Care Pharmacotherapy. 2004; 18(2), 78-85.
4. Trần Ngọc Ân. Bệnh thấp khớp. Nhà xuất bản Y học. 1992; 374-395.
5. Nguyễn Nhược Kim. Phương tễ học. Nhà xuất bản Y học. 2009, 67-68.
6. Trình Chung Linh. Y học tâm ngộ (Dịch bởi Nguyễn Thiên Quyến, Đào Trọng Cường), Nhà xuất bản mũi Cà Mau. 1999. 5-6, 267, 269.
7. Bộ Y tế. Quy trình kỹ thuật Y học cổ truyền – tập 1. Nhà xuất bản Y học. 2009; 57-58.
8. Nguyễn Nhược Kim, Hoàng Minh Chung. Dược học cổ truyền. Nhà xuất bản Y học. 2009;38-57, 104, 121, 220, 230, 237.
9. Đỗ Huy Bích. Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam tập I, II. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. 2006. 430(II), 809-833(I).
10. Berman BM, Langevin HM, Witt CM, Dubner R. Acupuncture for chronic low back pain. N Engl J Med. 2010; 363(5): 454-461. doi:10.1056/NEJMct0806114.