38. Hiệu quả kháng ung thư của virus vaccin sởi trên mô hình chuột thiếu hụt miễn dịch mang khối ung thư phổi người

Nguyễn Thị Mỹ Thành, Ngô Thu Hằng, Lê Duy Cương, Nguyễn Văn Đô, Nguyễn Lĩnh Toàn

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh giá hiệu quả kháng ung thư của virus vaccin sởi trên chuột thiếu hụt miễn dịch mang khối ung thư phổi người (dòng H460). Virus vaccin sởi (MeV) được tách dòng từ vaccin Priorix (Glaxosmith Kline, Anh) và tăng sinh trong phòng thí nghiệm. Chuột thiếu hụt miễn dịch (nude mouse, Hoa Kỳ) 6 - 8 tuần tuổi, số lượng 20 con, được tiêm ghép 106 tế bào H460 (ATCC, Hoa Kỳ) vào dưới da đùi sau để tạo khối ung thư phổi người trên chuột nude. Khi khối u có kích thước khoảng 50 - 70mm3 (sau 10 ngày ghép), chuột được chia thành 2 nhóm (10 con/nhóm), nhóm điều trị được tiêm trực tiếp MeV vào khối u với liều 107 CFU/con, 2 lần/tuần, trong 3 tuần liên tiếp, nhóm chứng tiêm dung dịch PBS. Nhóm chuột mang khối ung thư phổi người H460 được điều trị bằng MeV có thể tích khối u nhỏ hơn, thời gian sống dài hơn và tỉ lệ chuột chết ít hơn so với nhóm chứng (p < 0,05). Kết quả nghiên cứu cho thấy MeV có hiệu quả kháng ung thư phổi người trên mô hình chuột thiếu hụt miễn dịch mang khối ung thư ghép dị loài.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Hyuna Sung, Jacques Ferlay, Rebecca L. Siegel et al. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. CA Cancer J Clin. 2021; 71: 209-249.
2. Guo ZS, Liu Z, Bartlett DL. Oncolytic immunotherapy: dying the right way is a key to eliciting potent antitumor immunity. Front Oncol. (2014) 4: 74. 10.3389/fonc.2014.00074.
3. Fen Wang, Shubin Wang, and Qing Zhou. The Resistance Mechanisms of Lung Cancer Immunotherapy. Front Oncol. 2020; 10: 568059. Published online 2020 Oct 20. doi: 10.3389/fonc.2020.568059.
4. Krysko, D.V.; Garg, A.D.; Kaczmarek, A.; Krysko, O.; Agostinis, P.; Vandenabeele, P. Immunogenic cell death and damps in cancer therapy. Nat. Rev. Cancer 2012, 12, 860-875.
5. Jean-Baptiste Guillerme, Marc Gregoire, Frédéric Tangy; Jean-François Fonteneau. Antitumor Virotherapy by Attenuated Measles Virus (MV). Biology 2013, 2(2), 587-602; https://doi.org/10.3390/biology2020587
6. Vandeborne L, Pantziarka P, Van Nuffel AMT, Bouche G. Repurposing Infectious Diseases Vaccines Against Cancer. Front Oncol. 2021 May 13; 11: 688755. doi: 10.3389/fonc.2021.688755. eCollection 2021.PMID: 34055652 Free PMC article. Review.
7. Lê Duy Cương, Hồ Anh Sơn, Ngô Thu Hằng và cộng sự. Tác dụng kháng ung thư của virus vaccine sởi và quai bị dùng phối hợp trên chuột thiếu hụt miễn dịch mang khối ung thư đại trực tràng người. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 2018, 3: 38-44.
8. Nguyen Linh Toan, Ngo Thu Hang, Nguyen Kim Luu et al. Combination of Vaccine Strain Measles Virus and Nimotuzumab in the Treatment of Laryngeal Cancer. Anticancer research; 2018; 39: 3727-3737.
9. Manish R. Patel, Blake A. Jacobson, Holly Belgum, et al. Measles vaccine strains for virotherapy of non–small-cell lung carcinoma. J Thorac Oncol; 2014; 9: 1101-1110.