23. Bước đầu đánh giá hiệu quả của phương pháp lọc máu liên tục tại Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Trung ương

Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Đào Thị Hiền, Phạm Thảo Nguyên, Lê Thị Hà, Nguyễn Thúy Hà

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện để đánh giá hiệu quả của phương pháp lọc máu liên tục tại Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Trung ương từ tháng 1/2019 đến tháng 12/2020. Có 21 trẻ sơ sinh được lựa chọn vào nghiên cứu. Kết quả cho thấy tuổi và cân nặng trung bình của nhóm nghiên cứu lần lượt là 6,71 ± 5,35 ngày và 3015,71 ± 346,30 gram, tỉ lệ nam: nữ ≈ 3:1. Chỉ định lọc máu liên tục chủ yếu do các bệnh rối loạn chuyển hóa bẩm sinh chiếm 90,5%. Tỉ lệ sống là 61,9%. Hạ kali máu và tắc quả lọc là 2 biến chứng hay gặp nhất với tỉ lệ lần lượt 85,7% và 80,9%. Lọc máu liên tục là một kĩ thuật mới được áp dụng để điều trị cho các trẻ sơ sinh bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực đặc biệt trên nhóm bệnh rối loạn chuyển hóa bẩm sinh ở trẻ sơ sinh.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Kaddourah A, Goldstein SL. Renal replacement therapy in neonates. Clin Perinatol. 2014;41(3):517-527. doi: 10.1016/j.clp.2014.05.003.
2. Spinale JM, Laskin BL, Sondheimer N, Swartz SJ, Goldstein SL. High-dose continuous renal replacement therapy for neonatal hyperammonemia. Pediatr Nephrol Berl Ger. 2013;28(6):983-986. doi: 10.1007/s00467-013-2441-8.
3. Spector BL, Misurac JM. Renal replacement therapy in neonates. NeoReviews. 2019;20(12):e697-e710. doi: 10.1542/neo.20-12-e697.
4. Sohn YB, Paik KH, Cho HY, et al. Continuous renal replacement therapy in neonates weighing less than 3 kg. Korean J Pediatr. 2012;55(8):286-292. doi: 10.3345/kjp.2012.55.8.286.
5. Sanderson KR, Harshman LA. Renal replacement therapies for infants and children in the ICU. Curr Opin Pediatr. 2020;32(3):360-366. doi: 10.1097/MOP.0000000000000894.
6. Diane Mok TY, Tseng MH, Chiang MC, et al. Renal replacement therapy in the neonatal intensive care unit. Pediatr Neonatol. 2018;59(5):474-480. doi: 10.1016/j.pedneo.2017.11.015.
7. Maizlin II, Shroyer MC, Perger L, et al. Outcome assessment of renal replacement therapy in neonates. J Surg Res. 2016;204(1):34-38. doi: 10.1016/j.jss.2016.04.031.
8. Lee ST, Cho H. Fluid overload and outcomes in neonates receiving continuous renal replacement therapy. Pediatr Nephrol Berl Ger. 2016;31(11):2145-2152. doi: 10.1007/s00467-016-3363-z.
9. Arbeiter AK, Kranz B, Wingen AM, et al. Continuous venovenous haemodialysis (CVVHD) and continuous peritoneal dialysis (CPD) in the acute management of 21 children with inborn errors of metabolism. Nephrol Dial Transplant Off Publ Eur Dial Transpl Assoc - Eur Ren Assoc. 2010;25(4):1257-1265. doi: 10.1093/ndt/gfp595.
10. Santiago MJ, López-Herce J, Urbano J, et al. Complications of continuous renal replacement therapy in critically ill children: A prospective observational evaluation study. Crit Care Lond Engl. 2009;13(6):R184. doi: 10.1186/cc8172.