DOI: https://doi.org/10.52852/tcncyh.v160i12V1

Đã xuất bản: 2023-01-10

Các bài báo

2. Xây dựng quy trình sản xuất bộ mẫu ngoại kiểm nấm
Nguyễn Xuân Đạt, Vũ Thị Bích Hồng, Phan Văn Hiếu, Nguyễn Thúy Hà, Lê Văn Hưng, Đặng Thị Ngọc Dung
Trang: 8-17
21. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng hội chứng DiGeorge ở trẻ em
Đặng Thị Ngọc Lan, Ngô Diễm Ngọc, Lê Hồng Quang, Lê Trọng Tú, Đặng Thị Hải Vân
Trang: 156-165
22. Một số yếu tố nguy cơ của biến chứng giãn lớn động mạch vành ở bệnh nhân Kawasaki
Nguyễn Thị Huyền, Phạm Thảo Nguyên, Vũ Thị Duyên, Lê Thị Phượng, Nguyễn Thị Hải Anh, Đặng Thị Hải Vân
Trang: 166-174