1. Xác định kiểu gen mã hóa carbapenemase của các chủng Klebsiella pneumoniae sinh carbapenemase chưa phân nhóm được bằng hệ thống Phoenix M50

H’ Nương Niê, Phạm Hồng Nhung, Trần Minh Châu, Vũ Ngọc Hiếu, Lại Đức Trường

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Việc gia tăng tỷ lệ Klebsiella pneumoniae kháng carbapenem đang trở thành mối lo của toàn thế giới.1 Các chủng Klebsiella pneumoniae kháng carbapenem do sinh men carbapenemase hoặc kết hợp với sinh ESBL, AmpC. Trong nghiên cứu này, kiểu gen mã hóa carbapenemase được phát hiện bằng kỹ thuật PCR như blaKPC, blaNDM, blaOXA48, blaVIM, blaIMP trong số 187 chủng Klebsiella pneumoniae sinh carbapenemase. Kiểu gen mã hóa carbapenemase phổ biến nhất là blaKPC (58,3%), blaNDM (21,4%) và blaOXA-48-like (18,7%). Nghiên cứu không phát hiện chủng nào mang gen blaVIM hay blaIMP. Có 53 trong số 187 chủng mang gen mã hóa carbapenemase phối hợp như blaKPC+blaNDM, blaKPC+blaOXA48-like, blaNDM+blaOXA-48-likeblaKPC+blaNDM+blaOXA-48-like. Các chủng này đề kháng cao với hầu hết các kháng sinh sử.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. van Duin D, Doi Y. The global epidemiology of carbapenemase-producing Enterobacteriaceae. Virulence. 2017;8(4):460-469.
2. Podschun R, Ullmann U. Klebsiella spp. as nosocomial pathogens: epidemiology, taxonomy, typing methods, and pathogenicity factors. Clinical microbiology reviews. 1998;11(4):589-603.
3. Mahon CR, Lehman DC, Manuselis G. Textbook of diagnostic microbiology-e-book. fifth ed. Elsevier Health Sciences; 2018:428-429.
4. Magill SS, Edwards JR, Bamberg W, et al. Multistate point-prevalence survey of health care–associated infections. New England Journal of Medicine. 2014;370(13):1198-1208.
5. Hawser SP, Bouchillon SK, Lascols C, et al. Susceptibility of Klebsiella pneumoniae isolates from intra-abdominal infections and molecular characterization of ertapenem-resistant isolates. Antimicrobial agents and chemotherapy. 2011;55(8):3917.
6. Nordmann P, Cuzon G, Naas T. The real threat of Klebsiella pneumoniae carbapenemase-producing bacteria. The Lancet infectious diseases. 2009;9(4):228-236.
7. Nordmann P, Naas T, Poirel L. Global spread of carbapenemase-producing Enterobacteriaceae. Emerging infectious diseases. 2011;17(10):1791.
8. Lomovskaya O, Sun D, Rubio-Aparicio D, et al. Vaborbactam: Spectrum of beta-lactamase inhibition and impact of resistance mechanisms on activity in Enterobacteriaceae. Antimicrobial agents and chemotherapy. 2017;61(11):e01443-17.
9. Sheu C-C, Chang Y-T, Lin S-Y, Chen Y-H, Hsueh P-R. Infections caused by carbapenem-resistant Enterobacteriaceae: An update on therapeutic options. Frontiers in microbiology. 2019;10:80.
10. Nguyễn Tuấn Linh. Tìm hiểu cơ chế đề kháng carbapenem do carbapenemase ở các chủng Enterobacteriaceae kháng carbapenem bằng kỹ thuật bất hoạt carbapenem cải tiến, khoanh giấy phối hợp và PCR. Trường Đại học Y Hà Nội; 2018.
11. Trần Hải Yến. Phân loại carbapenemase và tìm hiểu kiểu cách đề kháng của các chủng Klebsiella pneumoniae kháng carbapenem tại khoa Hồi sức cấp cứu bệnh viện hữu nghị Việt Đức từ 5/2019 đến 5/2020. Trường Đại học Y Hà Nội; 2020.
12. Weinstein M, Lewis J, Bobenchick A, et al. CLSI M100 ED31: 2021 performance standards for antimicrobial susceptibility testing. Accessed; 2021.
13. Doyle D, Peirano G, Lascols C, Lloyd T, Church DL, Pitout JD. Laboratory detection of Enterobacteriaceae that produce carbapenemases. Journal of clinical microbiology. 2012;50(12):3877-3880.
14. Poirel L, Walsh TR, Cuvillier V, Nordmann P. Multiplex PCR for detection of acquired carbapenemase genes. Diagnostic microbiology and infectious disease. 2011;70(1):119-123.
15. Cho H, Kim JO, Choi JE, et al. Performance evaluation of automated BD Phoenix NMIC-500 panel for carbapenemase detection in carbapenem-resistant and carbapenem-susceptible Enterobacterales. Journal of microbiological methods. 2020;177:106042.
16. Sơn TV, Mạnh NĐ, Quyên ĐT, Phương NTK. Giá trị của kiểu gen trong xác định Klebsiella pneumoniae kháng carbapenem gây nhiễm khuẩn huyết. Tạp chí Y Dược lâm sàng 108. 2020;15(4).
17. Trần Diệu Linh, Nguyễn Thị Kim Phương, Phạm Duy Thái, Nguyễn Thanh Thuỷ. Vi khuẩn Gram âm mang gen mã hoá enzyme carbapenemase phân lập tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong giai đoạn từ 2014 đến 2015. Tạp chí Y học dự phòng. 2018;1(28):45.
18. Saremi M, Saremi L, Feizy F, et al. The prevalence of VIM, IMP, and NDM-1 metallo-beta-lactamase genes in clinical isolates of Klebsiella pneumoniae in Qom Province, Iran. Journal of Medical Microbiology and Infectious Diseases. 2020;8(1):34-39.
19. Candan ED, Aksöz N. Klebsiella pneumoniae: Characteristics of carbapenem resistance and virulence factors. Acta Biochim Pol. 2015;62(4):867-74.
20. Effah CY, Sun T, Liu S, Wu Y. Klebsiella pneumoniae: An increasing threat to public health. Annals of clinical microbiology and antimicrobials. 2020;19(1):1-9.
21. Lương Hồng Loan, Huỳnh Minh Tuấn. Trực khuẩn gram âm tiết esbl, ampc, carbapenemase và phổ đề kháng kháng sinh tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ chí minh. 2020;2(24).