39. Sốt kéo dài sau COVID-19 liên quan đến nhiễm nấm Aspergillus phổi xâm lấn (CAPA): Báo cáo ca bệnh

Đỗ Thị Đài Trang, Nguyễn Hoài Thương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nhiễm Aspergillus phổi xâm lấn liên quan đến COVID-19 (COVID-19 associated pulmonary Aspergillosis - CAPA) là bệnh lý đặc trưng bởi nhiễm nấm Aspergillus thứ phát ở bệnh nhân mắc COVID-19. CAPA chủ yếu gặp ở bệnh nhân COVID-19 nguy kịch cần chăm sóc trong các đơn vị hồi sức, bệnh có tỷ lệ tử vong cao. Chúng tôi báo cáo trường hợp trẻ nữ 11 tuổi, tiền sử khỏe mạnh, mắc COVID-19 mức độ nhẹ, vào viện trong tình trạng sốt kéo dài 1,5 tháng kể từ khi nhiễm COVID-19. Trẻ đã được loại trừ các căn nguyên gây sốt kéo dài khác và đủ tiêu chuẩn chẩn đoán ca bệnh nghi ngờ CAPA. Trẻ được điều trị bằng voriconazole và đáp ứng tốt với điều trị. Kết luận: CAPA có triệu chứng lâm sàng không đặc hiệu. Ở trẻ có biểu hiện sốt kéo dài sau nhiễm COVID-19 cần đánh giá khả năng mắc CAPA, kể cả trẻ bị COVID mức độ nhẹ, có hệ miễn dịch bình thường và không có yếu tố nguy cơ.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Hashim Z, Neyaz Z, Marak RSK, et al. Practice guidelines for the diagnosis of COVID-19-Associated pulmonary aspergillosis in an intensive care setting. J Intensive Care Med. 2022;37(8):985-997. doi: 10.1177/08850666211047166.
2. Bộ Y tế. Quyết định số 3429/QĐ-BYT ngày 14/7/2021 về việc ban hành “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị nhiễm nấm xâm lấn”. 2021
3. Koehler P, Bassetti M, Chakrabarti A, et al. Defining and managing COVID-19-associated pulmonary aspergillosis: The 2020 ECMM/ISHAM consensus criteria for research and clinical guidance. Lancet Infect Dis. 2021;21(6):e149-e162. doi: 10.1016/S1473-3099(20)30847-1.
4. Lai CC, Yu WL. COVID-19 associated with pulmonary aspergillosis: A literature review. J Microbiol Immunol Infect Wei Mian Yu Gan Ran Za Zhi. 2021;54(1):46-53. doi: 10.1016/j.jmii.2020.09.004.
5. Salmanton-García J, Sprute R, Stemler J, et al. COVID-19 - Associated pulmonary aspergillosis, March - August 2020. Emerg Infect Dis. 2021;27(4):1077-1086. doi: 10.3201/eid2704.204895.
6. Bartoletti M, Pascale R, Cricca M, et al. Epidemiology of invasive pulmonary aspergillosis among intubated patients with COVID-19: A Prospective Study. Clin Infect Dis Off Publ Infect Dis Soc Am. 2021;73(11):e3606-e3614. doi:10.1093/cid/ciaa1065
7. Dellière S, Dudoignon E, Fodil S, et al. Risk factors associated with COVID-19-associated pulmonary aspergillosis in ICU patients: a French multicentric retrospective cohort. Clin Microbiol Infect Off Publ Eur Soc Clin Microbiol Infect Dis. 2020:S1198-743X(20)30756-4. doi: 10.1016/j.cmi.2020.12.005.
8. Koehler P, Cornely OA, Böttiger BW, et al. COVID-19 associated pulmonary aspergillosis. Mycoses. 2020;63(6):528-534. doi: 10.1111/myc.13096.
9. Machado M, Valerio M, Álvarez-Uría A, et al. Invasive pulmonary aspergillosis in the COVID-19 era: An expected new entity. Mycoses. 2021;64(2):132-143. doi: 10.1111/myc.13213.
10. Nasir N, Farooqi J, Mahmood SF, et al. COVID-19-associated pulmonary aspergillosis (CAPA) in patients admitted with severe COVID-19 pneumonia: An observational study from Pakistan. Mycoses. 2020;63(8):766-770. doi: 10.1111/myc.13135.
11. Roman-Montes CM, Martinez-Gamboa A, Diaz-Lomelí P, et al. Accuracy of galactomannan testing on tracheal aspirates in COVID-19-associated pulmonary aspergillosis. Mycoses. 2021;64(4):364-371. doi: 10.1111/myc.13216.
12. Hoenigl M, Seidel D, Sprute R, et al. COVID-19-associated fungal infections. Nat Microbiol. 2022;7(8):1127-1140. doi: 10.1038/s41564-022-01172-2.
13. Grasselli G, Cattaneo E, Florio G. Secondary infections in critically ill patients with COVID-19. Crit Care. 2021;25(1):317. doi: 10.1186/s13054-021-03672-9.
14. Dimopoulos G, Almyroudi MP, Myrianthefs P, et al. COVID-19-Associated pulmonary aspergillosis (CAPA). J Intensive Med. 2021;1(2):71-80. doi: 10.1016/j.jointm.2021.07.001.
15. Tong X, Liu T, Jiang K, et al. Clinical characteristics and prognostic risk factors of patients with proven invasive pulmonary aspergillosis: A single-institution retrospective study. Front Med. 2021;8:756237. doi: 10.3389/fmed.2021.756237.