3. Nồng độ Procalcitonin và C-Reactive Protein huyết tương ở đợt cấp bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính nhiễm khuẩn

Lại Thị Tố Uyên, Trần Huy Thịnh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu sự biến đổi nồng độ PCT, CRP huyết tương trong đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (AECOPD) ở 200 bệnh nhân mới nhập viện: 123 bệnh nhân đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính nhiễm khuẩn (nhóm bệnh), 77 bệnh nhân đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính không có nhiễm khuẩn (nhóm chứng) tại Bệnh viện Phổi Trung ương từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2022. Kết quả: căn nguyên vi sinh ở nhóm AECOPD nhiễm khuẩn nhiều nhất là vi khuẩn A. baumannii (27,66%), K. pneumonia (13,83%), P. aeruginosa (12,76%). Nhóm bệnh có nồng độ PCT, CRP huyết tương cao hơn nhóm chứng, lần lượt là 7,30 ± 23,54 ng/ml; 76,70 ± 57,06 mg/l so với 0,07 ± 0,12 ng/ml; 10,05 ± 10,85 mg/l với p < 0,01; p < 0,001. Nồng độ CRP và PCT huyết tương tương quan thuận với SLBC với hệ số r = 0,502; 0,396 với p < 0,001.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. GOLD. Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of Obstructive Pulmonary Disease.pdf. 2018.
2. Nguyễn Viết Nhung. Dịch tễ học COPD ở Việt Nam và các biện pháp phòng và điều trị. 2009;12(24):34-39.
3. Vogelmeier CF, Criner GJ, Martinez FJ, et al. Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of Chronic Obstructive Lung Disease 2017 Report: GOLD Executive Summary. Respirol Carlton Vic. 2017;22(3):575-601. doi: 10.1111/resp.13012.
4. Menezes AMB, Perez-Padilla R, Jardim JRB, et al. Chronic obstructive pulmonary disease in five Latin American cities (the PLATINO study): A prevalence study. Lancet Lond Engl. 2005;366(9500):1875-1881. doi: 10.1016/S0140-6736(05)67632-5.
5. Seemungal TA, Donaldson GC, Paul EA, et al. Effect of exacerbation on quality of life in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med. 1998;157(5 Pt 1):1418-1422. doi: 10.1164/ajrccm.157.5.9709032.
6. Bone RC, Balk RA, Cerra FB, et al. Definitions for Sepsis and Organ Failure and Guidelines for the Use of Innovative Therapies in Sepsis. CHEST. 1992;101(6):1644-1655. doi: 10.1378/chest.101.6.1644.
7. Zhou W, Tan J. The expression and the clinical significance of eosinophils, PCT and CRP in patients with acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease complicated with pulmonary infection. Am J Transl Res. 2021;13(4):3451-3458.
8. Li Y, Xie L, Xin S, Li K. Values of procalcitonin and C-reactive proteins in the diagnosis and treatment of chronic obstructive pulmonary disease having concomitant bacterial infection. Pak J Med Sci. 2017;33(3):566-569. doi: 10.12669/pjms.333.12554.
9. Anthonisen NR, Manfreda J, Warren CP, et al. Antibiotic therapy in exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Ann Intern Med. 1987;106(2):196-204. doi: 10.7326/0003-4819-106-2-196.
10. Sharafkhaneh A, Spiegelman AM, Main K, et al. Mortality in patients admitted for concurrent COPD exacerbation and pneumonia. COPD J Chronic Obstr Pulm Dis. 2017;14(1):23-29. doi: 10.1080/15412555.2016.1220513.
11. Huỳnh Đình Nghĩa, Trương Dương Phi, và cs. Nghiên cứu nồng độ Procalcitonin huyết thanh ở bệnh nhân nam đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính có hút thuốc lá. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 2019;7.
12. Zhang Y, Zhou L. Diagnostic value of C-reactive protein and procalcitonin for bacterial infection in acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Zhong Nan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2014;39(9):939-943. doi: 10.11817/j.issn.1672-7347.2014.09.013.