31. Đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị sẹo co kéo ngón tay bằng kỹ thuật tạo hình chữ Z

Nguyễn Ngọc Linh, Phạm Thị Việt Dung

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu đánh giá kết quả sử dụng kĩ thuật tạo hình chữ Z trong điều trị sẹo co kéo ngón tay. Nghiên cứu can thiệp lâm sàng không đối chứng được thực hiện trên 18 bệnh nhân với 36 ngón tay bị sẹo co kéo tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Bạch Mai từ năm 2020 đến năm 2022, 31 ngón tay bị sẹo co kéo dạng dải hẹp loại I, II theo phân loại sẹo co kéo Rei Ogawa được điều trị bằng phương pháp tạo hình chữ Z đơn thuần, 5 ngón tay sẹo co kéo dạng mảng rộng < 1/4 chu vi ngón loại IIIa được điều trị bằng phương pháp tạo hình chữ Z phối hợp với ghép da. Thời điểm ra viện, tất cả các vạt chữ Z đều sống tốt, 1/36 ngón nhiễm trùng, mức tăng góc TAM 48,5 độ (93,1% mức thiếu hụt). Thời điểm sau phẫu thuật 6 tháng mức tăng góc TAM trung bình 39,6 độ (76%). Sẹo phẳng nhỏ mờ ở 30/36 ngón, 6 ngón có sẹo phì đại, tăng cảm giác đau. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tạo hình chữ Z hữu dụng với sẹo dạng dải hẹp loại I, II, sẹo dạng mảng rộng loại IIIa < 1/4 chu vi ngón cần phối hợp với ghép da.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Sorkin M, Cholok D, Levi B. Scar Management of the Burned Hand. Hand Clin. 2017;33(2):305-315.
2. Iwuagwu FC, Wilson D, Bailie F. The use of skin grafts in postburn contracture release: A 10-year review: Plast Reconstr Surg. 1999;103(4):1198-1204.
3. Hegge T, Henderson M, Amalfi A, Bueno RA, Neumeister MW. Scar contractures of the hand. Clin Plast Surg. 2011;38(4):591-606. doi: 10.1016/j.cps.2011.08.005.
4. Zito PM, Jawad BA, Mazzoni T. Z Plasty. In: StatPearls. StatPearls Publishing; 2022. Accessed September 8, 2022. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK507775/.
5. Ogawa R, Pribaz JJ. Diagnosis, Assessment, and Classification of Scar Contractures. In: Hyakusoku, H., Orgill, D., Teot, L., Pribaz, J., Ogawa, R. (eds) Color Atlas of Burn Reconstructive Surgery. Springer, Berlin, Heidelberg. 2010. https://doi.org/10.1007/978-3-642-05070-1_8.
6. McCauley RL. Reconstruction of the pediatric burned hand. Hand Clin. 2009;25(4):543-550. doi: 10.1016/j.hcl.2009.06.011.
7. Vũ Thế Hùng. Đánh Giá Kết Quả Sử Dụng Vạt Bên Ngón IC Trong Điều Trị Sẹo Co Ngón Bàn Tay. Luận văn thạc sỹ y học. Trường đại học Y Hà Nội; 2014.
8. Lim JX, Chung KC. VY Advancement, Thenar Flap, and Cross-finger Flaps. Hand Clin. 2020;36(1):19-32.
9. Hudson DA. Some thoughts on choosing a Z-plasty: the Z made simple. Plast Reconstr Surg. 2000;106(3):665-671.
10. Ahmed M Hashem. Use of the 5-flap Z plasty in digital flexion contractures. Ann Plast Surg. 2009 Nov;63(5):503-6. doi: 10.1097/SAP.0b013e318195386b.
11. Acikel C, Peker F, Yuksel F, Ulkur E. Bilateral side finger transposition flaps in the treatment of chronic postburn flexion contractures of the fingers. Ann Plast Surg. 2002;49(4):344-349.
12. Tanaka K, Nakagawa H, Hirano A. Management of burn scars and scar contracture in pediatric patients with long-term follow-up. Jpn J Plast Reconstr Surg. 2006;49:889-903.