20. Một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả sống thêm điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IV có đột biến gen ALK bằng ceritinib

Đỗ Hùng Kiên, Nguyễn Hoàng Gia

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả hồi cứu kết hợp tiến cứu nhằm đánh giá một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả sống thêm khi điều trị certinib trên 69 bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ có đột biến gen ALK từ 1/2019 đến tháng 06/2022 tại Bệnh viện K và Bệnh viện Ung bướu Hà Nội. Kết quả cho thấy, tuổi trung bình 52,6 ± 11,5; hay gặp ở nữ giới 52,2%; phần lớn người bệnh không hút thuốc chiếm 59,4%. Di căn não gặp tỷ lệ cao 36,2%. Mô bệnh học ung thư biểu mô tuyến là chủ yếu chiếm 89,9%. Xét nghiệm NGS xác định đột biến gen ALK chiếm 55,1%; RT-PCR chiếm 27,5%, nhuộm HMMD 13,0% và FISH 4,3%. 97,1% được thực hiện trên mẫu mô. Thời gian sống thêm bệnh không tiến triển trung bình là: 19,5 ± 2,1 tháng. Thời gian sống thêm toàn bộ trung bình là: 23,5 ± 2,2 tháng.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. International Agency for Research on Cancer WHO. GLOBOCAN 2018: Estimated cancer incidence, mortality and prevalence worldwide in 2018. Lung Cancer. 2019; http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_cancer.aspx, 2013.
2. Sung H, Ferlay J, Siegel RL, et al. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA: A cancer journal for clinicians. 2021;71(3):209-249.
3. Nguyễn Hoài Nga BD, Trần Văn Thuấn, và cs. Một số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, cận lâm sàng ung thư phổi nguyên phát chẩn đoán điều trị tại bệnh viện K trong 10 năm từ 2001 đến 2010. Tạp chí Ung thư học Việt Nam. 2014;số 2:7.
4. Network NCC. NCCN clinical practice guidelines in oncology (NCCN Guidelines™): Non-small-cell lung cancer. Version 7.2019. www.nccn.org, 10/29/2019.
5. Pan-Chyr Yang YS, Joseph Siu-kie Au, et al. Molecular Epidemiological prospective study of EGFR mutation from Asian patients with advanced lung adenocarcinoma (PIONEER). Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology. 2012;30:1534.
6. Shi Y, Au JS, Thongprasert S, et al. A prospective, molecular epidemiology study of EGFR mutations in Asian patients with advanced non-small-cell lung cancer of adenocarcinoma histology (PIONEER). Journal of thoracic oncology : official publication of the International Association for the Study of Lung Cancer. 2014;9(2):154-162.
7. Lipson D CM, Yelensky R, et al. Identification of new ALK and RET gene fusions from colorectal and lung cancer biopsies. Nat Med. 2012;18:382-384.
8. Soria JC, Tan DSW, Chiari R, et al. First-line ceritinib versus platinum-based chemotherapy in advanced ALK-rearranged non-small-cell lung cancer (ASCEND-4): a randomised, open-label, phase 3 study. Lancet (London, England). 2017;389(10072):917-929.
9. Gobbini E, Galetta D, Tiseo M, et al. Molecular profiling in Italian patients with advanced non-small-cell lung cancer: An observational prospective study. Lung cancer (Amsterdam, Netherlands). 2017;111:30-37.
10. Jahanzeb M, Lin HM, Pan X, et al. Real-World Treatment Patterns and Progression-Free Survival Associated with Anaplastic Lymphoma Kinase (ALK) Tyrosine Kinase Inhibitor Therapies for ALK+ Non-Small Cell Lung Cancer. The oncologist. 2020;25(10):867-877.
11. Kiura K, Imamura F, Kagamu H, et al. Phase 3 study of ceritinib vs chemotherapy in ALK-rearranged NSCLC patients previously treated with chemotherapy and crizotinib (ASCEND-5): Japanese subset. Japanese journal of clinical oncology. 2018;48(4):367-375.
12. Hida T, Satouchi M, Nakagawa K, et al. Ceritinib in patients with advanced, crizotinib-treated, anaplastic lymphoma kinase-rearranged NSCLC: Japanese subset. Japanese journal of clinical oncology. 2017;47(7):618-624.