26. Đặc điểm lâm sàng động kinh ở người bệnh có teo hồi hải mã trên cộng hưởng từ thường quy ở Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nguyễn Thu Thảo, Nguyễn Văn Liệu

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả đặc điểm lâm sàng động kinh ở người bệnh có teo hồi hải mã trên cộng hưởng từ thường quy ở Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Bằng phương pháp mô tả chùm ca bệnh, 100 bệnh nhân được chẩn đoán động kinh có teo hồi hải mã điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Tâm Anh từ tháng 3/2022 đến tháng 5/2022. Kết quả: Động kinh ở người bệnh có teo hồi hải mã có thể khởi phát ở mọi lứa tuổi, thường bắt đầu vào cuối thập kỷ đầu tiên, ưu thế ở nhóm tuổi 10 - 19 (31%), tỷ lệ nam nữ như nhau. Dạng cơn lâm sàng hay gặp là cơn động kinh toàn thể dạng cơn co cứng co giật (51%), có thể gặp nhiều dạng cơn khác nhau. Phần lớn bệnh nhân có triệu chứng aura (43%), ba triệu chứng aura thường gặp là: cơn khó chịu vùng thượng vị, dấu hiệu tâm thần và rối loạn thần kinh thực vật. Trước khi điều trị, tần suất cơn động kinh trên bệnh nhân có teo hồi hải mã rất dày. Hầu hết các trường hợp cần phối hợp nhiều loại thuốc kháng động kinh. Trong nhóm kiểm soát cơn với 02 nhóm thuốc kháng động kinh trở lên, tỷ lệ kháng thuốc chiếm 60%. Teo hồi hải mã mức độ nặng thì khả năng kháng thuốc gấp 2,38 lần so với teo hải mã mức độ nhẹ.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Fisher RS, van Emde Boas W, Blume W, et al. Epileptic seizures and epilepsy: definitions proposed by the International League Against Epilepsy (ILAE) and the International Bureau for Epilepsy (IBE). Epilepsia. 2005;46(4):470-472. doi: 10.1111/j.0013-9580.2005.66104.x.
2. WHO. Epilepsy. Accessed December 27, 2020. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/epilepsy
3. Blumcke I, Spreafico R, Haaker G, et al. Histopathological findings in brain tissue obtained during epilepsy surgery. New England Journal of Medicine. 2017;377(17):1648-1656. doi: 10.1056/NEJMoa1703784.
4. Bùi Song Hương. Một số đặc điểm lâm sàng-điện não của động kinh cục bộ ở trẻ em tại Viện nhi. Luận văn Thạc sĩ Nhi khoa. Trường Đại học Y Hà Nội; 2000.
5. Nguyễn Doãn Phương. Đặc điểm điện não đồ ghi ngoài cơn ở bệnh nhân động kinh cục bộ phức tạp. Tạp chí y học thực hành. Published online 2009:62-65.
6. Đặng Anh Tuấn. Nghiên cứu lâm sàng, tổn thương não và các yếu tố liên quan đến động kinh cục bộ kháng thuốc ở trẻ em. Luận án Tiến sĩ y học. Trường Đại học Y Hà Nội; 2018.
7. Cersósimo R, Flesler S, Bartuluchi M, Soprano AM, Pomata H, Caraballo R. Mesial temporal lobe epilepsy with hippocampal sclerosis: Study of 42 children. Seizure - European Journal of Epilepsy. 2011;20(2):131-137. doi: 10.1016/j.seizure.2010.11.002.
8. Muralidhar A, Kumar A, Prakash A, Krishnamurthy U, S. M, Majeed R. Magnetic resonance imaging characterization of the hippocampi in temporal lobe epilepsy: Correlation of volumetry and apparent diffusion coefficient with laterality and duration of seizures. Indian J Radiol Imaging. 2021;31(1):109-115. doi: 10.1055/s-0041-1729672.