33. Tác dụng giảm đau và co hồi tử cung của “Cao lỏng Sinh hóa” trên sản phụ sau đẻ thường

Nguyễn Thị Thanh Tú, Nguyễn Thị Thanh Vân

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm đánh giá tác dụng giảm đau và co hồi tử cung của “Cao lỏng Sinh hóa” trên sản phụ sau đẻ thường. Đối tượng nghiên cứu gồm 60 sản phụ sau đẻ thường, tại Khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội, từ tháng 1 đến tháng 10/2021. Nghiên cứu can thiệp lâm sàng, so sánh trước và sau điều trị, có đối chứng. Nhóm nghiên cứu điều trị kháng sinh amoxicillin (Moxilen) và “Cao lỏng Sinh hóa”. Nhóm chứng sử dụng amoxicillin. 60 sản phụ được điều trị nội trú tại bệnh viện 3 ngày và được theo dõi tại nhà đến ngày thứ 14 sau sinh. Kết quả cho thấy, ở ngày thứ 3 sau đẻ, điểm đau VAS nhóm nghiên cứu (1,6 ± 0,9) giảm nhiều hơn so nhóm đối chứng (2,9 ± 0,7), chiều cao tử cung nhóm nghiên cứu (10,4 ± 0,6cm) thấp hơn nhóm đối chứng (10,8 ± 0,7cm), tỷ lệ tốt nhóm nghiên cứu (50%) cao hơn nhóm đối chứng (20%), p < 0,05.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Dương Thị Cương. Hậu sản thường. In: Bài giảng Sản phụ khoa. 5th ed. Nhà xuất bản Y học; 2016:61-68.
2. McGrattan DJ. Do you have postnatal depression?. Netdoctor. Published September 16, 2020. Accessed May 20, 2022. http://www.netdoctor.co.uk/conditions/depression/news/a644/postnatal-depression/
3. La Nguyên Khải. Bệnh sản hậu. Trong: Trung y Phụ khoa học. 46th ed. Thượng Hải: Nhà xuất bản Khoa học kĩ thuật Thượng Hải; 2021:129-136.
罗元恺. 产后病. In: 中医妇科学. 46th ed. 上海科学技术出版社; 2021:129-136.
4. Đoàn Dật Sơn. Nguyên nhân, cơ chế gây bệnh. Trong: Trung y Danh ngôn thông giải. 1st ed. Hồ Nam: Nhà xuất bản Khoa học kĩ thuật Hồ Nam; 2017: 2069-2070.
段逸山. 病因病机篇. In: 中医名言通解. 1st ed. 湖南科学技术出版社; 2017:2069-2070.
5. Âu Dương Binh. Phó Thanh Chủ Nữ khoa - Bộ sách nên đọc về lâm sàng Trung y. Bắc Kinh: Nhà xuất bản Vệ sinh Nhân dân; 2006:130-133.
欧阳兵. 傅青主女科 - 中医临床必读丛书. 人民卫生出版社; 2006.
6. Lê Hữu Trác. Phụ đạo xán nhiên, Tọa thảo lương mô. In: Hải Thượng y Tông Tâm Lĩnh. Vol 2. Nhà xuất bản Y học; 2005:298-378.
7. Victoria Quality Council. Acute pain management measurement toolkit. In: Rural and Regional Health and Aged Care Services Division. Victorian Government Department of Human Services; 2007:7-11.
8. Hạ Quế Thành. Hạ Quế Thành thực dụng Trung y Phụ khoa học. 5th ed. Bắc Kinh: Nhà xuất bản Trung y dược Trung Quốc; 2009:215-217.
夏桂成. 夏桂成实用中医妇科学. 5th ed. 中国中医药出版社; 2009.
9. Nguyễn Nhược Kim, Hoàng Minh Chung et al. Dược Học Cổ Truyền. Nhà xuất bản Y học; 2009.
10. Nguyễn Mạnh Tuyền. Xuyên khung, Đào nhân, Đương quy, Cam thảo. In: Dược Lý Dược Cổ Truyền. Nhà xuất bản Y học; 2021:55-56,122-124,182-187.
11. Mai Toàn Hỉ. Sổ tay dược lý Trung dược hiện đại. Bắc Kinh: Nhà xuất bản Trung y dược Trung Quốc; 2004.
梅全喜. 现代中药药理手册. 中国中医药出版社; 2004.
12. Li JM, Liao CC, Huang HC, et al. Regulation effect and mechanism of Sheng-Hua-Tang on female reproductive system: From experimental transcriptomic analysis to clinical applications. J Ethnopharmacol. 2020;249:112431. doi: 10.1016/j.jep.2019.112 431.
13. Trường Đại học Y Dược Huế. Hậu sản thường. In: Sản Phụ Khoa. Nhà xuất bản Đại học Huế; 2019:75-77.
14. Đỗ Tất Lợi. Đương quy, Gừng, Xuyên khung, Đào, Cam thảo. In: Những Cây Thuốc và vị Thuốc Việt Nam. Nhà xuất bản Y học; 2005:55,366,654,706,863.
15. Dương Phàm, Triệu Thanh. Quan sát hiệu quả lâm sàng của Sinh hóa thang trong thúc đẩy quá trình co hồi tử cung. Liệu pháp ăn uống và mạnh khỏe. 2021;19(05):41-42.
杨帆, 赵青. 生化汤促进产后子宫复旧的临床疗效观察. 医学食疗与健康. 2021;19(05):41-42.
16. Luo J, Yang M, Liu Y, Han X, Yue W. Analysis on Medication Rules of Chinese Medicinal Herb Formulae in Uterine Subinvolution Treatment Based on Data Mining. Evid-Based Complement Altern Med ECAM. 2022;2022:1752352. doi: 10.1155/2022/1752352.
17. Qian X, Yu H. Effects of shenghua decoction on hemorheology, thrombosis and microcirculation. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi Zhongguo Zhongyao Zazhi China J Chin Mater Medica. 2011;36(4):514-518.
18. Cui D, Wang X, Wang L, et al. The administration of Sheng Hua Tang immediately after delivery to reduce the incidence of retained placenta in Holstein dairy cows. Theriogenology. 2014;81(5):645-650. doi: 10.1016/j.theriogenology.2013.11.019.
19. Phó Thủy Băng, Đàm Trân Du. Bàn luận về ứng dụng cho hậu sản của bài thuốc Sinh hóa thang trong “Phó Thanh Chủ Nữ khoa”. Tạp chí Trung y Hồ Nam. 2014;30(11):142-143
付水冰, 谈珍瑜.《傅青主女科》生化汤产后应用浅议. 湖南中医杂志. 2014;30(11):142-143. doi:10.16808/j.cnki.issn1003-7705.2014. 11.072.
20. Chang PJ, Tseng YC, Chuang CH, et al. Use of Sheng-Hua-Tang and health-related quality of life in postpartum women: A population-based cohort study in Taiwan. Int J Nurs Stud. 2010;47(1):13-19. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2009.06.002.
21. Chang PJ, Lin CC, Chen YC, et al. Use of herbal dietary supplement si-wu-tang and health-related quality of life in postpartum women: A population-based correlational study. Evid-Based Complement Altern Med ECAM. 2013;2013:790474. doi: 10.1155/2013/790474.