27. Tắc động mạch phổi cấp nguy cơ cao: Nghiên cứu mô tả đầu tiên được báo cáo tại Việt Nam

Nguyễn Thị Mơ, Hoàng Bùi Hải

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm mô tả triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng và hình ảnh ở bệnh nhân tắc động mạch phổi cấp nguy cơ cao và tỷ lệ tử vong của thể bệnh này. Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 24 bệnh nhân được chẩn đoán tắc động mạch phổi cấp nguy cơ cao tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Bạch Mai. Triệu chứng lâm sàng thường gặp là khó thở (20/24 bệnh nhân, chiếm 83,3%), đau ngực (10/24 bệnh nhân, chiếm 41,7%). Có 6/24 (25%) bệnh nhân có ngừng tuần hoàn; 14/24 (58,3%) bệnh nhân suy hô hấp phải thở máy. Chỉ số vận mạch trung bình là 51 và cao hơn ở nhóm có ngừng tuần hoàn. Trên phim chụp cắt lớp vi tính, tắc động mạch phổi trung tâm xuất hiện ở 17/23 bệnh nhân, chiếm 73,9%. Có 91,7% (22/24) bệnh nhân có giãn thất phải trên siêu âm tim. Tiêu sợi huyết là biện pháp điều trị được lựa chọn nhiều nhất (15/24 bệnh nhân, chiếm 62,5%), 2 bệnh nhân được hồi sức bằng ECMO (8,3%). Tỷ lệ tử vong sau 30 ngày ở nhóm tắc động mạch phổi cấp nguy cơ cao trong nghiên cứu là 41,7%.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Jan Bĕlohlávek, Vladimír Dytrych. Pulmonary embolism, part I: Epidemiology, risk factors and risk stratification, pathophysiology, clinical presentation, diagnosis and nonthrombotic pulmonary embolism. Exp Clin Cardiol. 2013 Spring;18(2):129-138).
2. Konstantinides SV, Torbicki A, Agnelli G, et al. 2014 ESC Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism: The Task Force for the Diagnosis and Management of Acute Pulmonary Embolism of the European Society of Cardiology (ESC)Endorsed by the European Respiratory Society (ERS). Eur Heart J. 2014;35(43):3033-3080. doi: 10.1093/eurheartj/ehu283.
3. Stein PD, Henry JW. Prevalence of Acute Pulmonary Embolism Among Patients in a General Hospital and at Autopsy. Chest. 1995;108(4):978-981. doi: 10.1378/chest.108.4.978.
4. Stavros V Konstantinides, Guy Meyer, Cecilia Becattini, ESC Scientific Document Group. 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of acute pulmonary embolism developed in collaboration with the European Respiratory Society (ERS): The Task Force for the diagnosis and management of acute pulmonary embolism of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2020;41(4):543-603. doi: https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz405.
5. Ergan B, Ergün R, Çalışkan T, et al. Mortality related risk factors in high-risk pulmonary embolism in the ICU. Can Respir J. 2016;2016:2432808. doi: 10.1155/2016/2432808.
6. Stein PD, Matta F, Hughes PG, Hughes MJ. Nineteen-year trends in mortality of patients hospitalized in the United States with high-risk pulmonary embolism. Am J Med. 2021;134(10):1260-1264. doi: 10.1016/j.amjmed.2021.01.026.
7. Hoàng Bùi Hải. Tắc động mạch phổi cấp chẩn đoán và điều trị. Nhà xuất bản Y học; 2017.
8. Iba T, Warkentin TE, Thachil J, Levi M, Levy JH. Proposal of the Definition for COVID-19-Associated Coagulopathy. J Clin Med. 2021;10(2):191. doi: 10.3390/jcm10020191.
9. Hoàng Bùi Hải, Đỗ Giang Phúc. Bước đầu điều trị bằng Alteplase liều thấp cho bệnh nhân tắc động mạch phổi cấp có ngừng tuần hoàn. Tạp chí nghiên cứu Y học. 2020;134(10):1-7.
10. Marshall PS, Mathews KS, Siegel MD. Diagnosis and management of life-threatening pulmonary embolism. J Intensive Care Med. 2011;26(5):275-294. doi: 10.1177/0885066610392658.