Đặc điểm lâm sàng, hóa sinh và một số nguyên nhân hạ canxi máu nặng ở trẻ bú mẹ

Nguyễn Trọng Thành, Vũ Chí Dũng1
1 Bệnh viện Nhi Trung ương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Hạ canxi máu nặng là một tình trạng cấp cứu, nếu không được xử lý kịp thời có thể dẫn đến tử vong.Trong nghiên cứu này các đặc điểm lâm sàng, sinh hoá và một số nguyên nhân hạ canxi máu nặng ở trẻ từ 0 -12 tháng tuổi được mô tả. Nghiên cứu một loạt ca bệnh gồm 69 bệnh nhi được chẩn đoán hạ canxi máu nặng, tuổi từ 0 - 12 tháng được điều trị nội trú tại Bệnh viện Nhi Trung ương từ 01/2018 đến 09/2019. Các triệu chứng lâm sàng bao gồm co giật (95,7%), kích thích quấy khóc (63,8%), bỏ bú (21,7%), thở rít (18,8%) và li bì (7,3%). Trong đó, 2 bệnh nhân biểu hiện sốc tim. Canxi máu giảm nặng (toàn phần 1,3 ± 0,2 và ion 0,6 ± 0,2 mmol/l). Nguyên nhân hay gặp nhất là thiếu vitamin D (86,9%). Các triệu chứng lâm sàng hạ canxi máu không đặc hiệu. Dự phòng bằng bổ sung vitamin D cho trẻ bú mẹ là cần thiết để phòng biến chứng hạ canxi máu nặng.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Shaw NJ. A Practical approach to hypocalcaemia in children. Endocrine development.2009;28: 84–100.
2. Fong J. and Khan A. Hypocalcemia. Can Fam Physician. 2012;58(2):158–162.
3. Atapattu N, Nick S, et Hogler W.Relationship between serum 25-hydroxyvitamin D and parathyroid hormone in the search for a biochemical definition of vitamin D deficiency in children. Pediatric Research. 2013;74:552–556.
4. Dogus V.Clinical approach to hypocalcemia in newborn period and infancy: who should be treated?. International Journal of Pediatrics.2019; 7 pages. 
5.Agarwal C, Sharon E.Neonatal hypocalcemia - an overview. Neonatology questions and controversies. 2007;345-389.
6. Munns C.F, Shaw N, Kiely M, et al. Global consensus recommendations on prevention and management of nutritional rickets. J Clin Endocrinol Metab. 2016;101(2):394–415.
7. Campbell A.K.Calcium as an intracellular regulator. Proceedings of the Nutrition Society. 1990;49(1):51–56.
8. Stephanie C, Michael A. Pediatric hypocalcemia: making the diagnosis.Seminars in Neonatology. 2004;9:23-26.
9. Ismail J, Dawman L, etSankar J. Hypocalcemia, parathyroid hormone and calcitonin levels - association in critically ill children.Indian J Pediatr. 2015;82(3):210–211.
10. Christopher S, Beate L, et Henry MK.Parathyroid hormone-related peptide (PTHrP) regulates fetal–placental calcium transport through a receptor distinct from the PTH/PTHrP receptor.Proc Natl Acad Sci U S A. 1996;93(26): 15233–15238.