Điều trị tụt huyết áp bằng Phenylephrine và Ephedrine sau gây tê tủy sống mổ thay khớp háng ở người cao tuổi

Lưu Xuân Võ, Trịnh Văn Đồng, Nguyễn Thu Ngân

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu của chúng tôi so sánh hiệu quả điều trị tụt huyết áp bằng ephedrine và phenylephrine tiêm tĩnh mạch sau gây tê tủy sống mổ thay khớp háng ở người cao tuổi. 60 bệnh nhân cao tuổi (≥ 60 tuổi) tiến hành mổ thay khớp háng theo kế hoạch, bốc thăm chia ngẫu nhiên thành 2 nhóm được dự phòng tụt huyết áp ngay sau gây tê tủy sống và điều trị khi có tụt huyết áp bằng ephedrine 6 mg và phenylephrine 50 µg. Các chỉ số huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương, huyết áp trung bình và nhịp tim được ghi nhận tại các thời điểm từ khi bắt đầu tiêm thuốc đến sau khi tiêm 30 phút. Kết quả nghiên cứu cho thấy huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương, huyết áp trung bình của 2 nhóm là khác biệt không có ý nghĩa thống kê tại tất cả các thời điểm, nhịp tim ở nhóm dùng ephedrine cao hơn nhóm dùng phenylephrine ở các thời điểm T4; 7; 10; 15; 20. Nghiên cứu này cho thấy ephedrine và phenylephrine có tác dụng điều trị tụt huyết áp sau gây tê tủy sống mổ thay khớp háng ở người cao tuổi là tương đương với nhau.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Neuman MD, Silber JH, Elkassabany NM, Ludwig JM, Fleisher LA. Comparative effectiveness of regional versus general anesthesia for hip fracture surgery in adults. Anesthesiology: The Journal of the American Society of Anesthesiologists. 2012;117(1):72-92.
2. Ferré F, Marty P, Bruneteau L, et al. Prophylactic phenylephrine infusion for the prevention of hypotension after spinal anesthesia in the elderly: a randomized controlled clinical trial. Journal of clinical anesthesia. 2016;35:99-106.
3. Shin S, Kim SH, Park KK, Kim SJ, Bae JC, Choi YS. Effects of Anesthesia Techniques on Outcomes after Hip Fracture Surgery in Elderly Patients: A Prospective, Randomized, Controlled Trial. Journal of Clinical Medicine. 2020;9(6):1605.
4. Singh S, Shah TD, Gupta R, Kaur P, Walia CS, Sehrawat S. Postspinal hypotension in elderly patients undergoing orthopedic surgery, prophylactic ephedrine versus polygeline 3.5%. Anesthesia, essays and researches. 2014;8(3):334.
5. Abbasivash R, Sane S, Golmohammadi M, Shokuhi S, Toosi FD. Comparing prophylactic effect of phenylephrine and ephedrine on hypotension during spinal anesthesia for hip fracture surgery. Advanced biomedical research. 2016;5.
6. Ben-David B, Frankel R, Arzumonov T, Marchevsky Y, Volpin G. Minidose bupivacaine–fentanyl spinal anesthesia for surgical repair of hip fracture in the aged. Anesthesiology: The Journal of the American Society of Anesthesiologists. 2000;92(1):6-6.
7. Ngan Kee W, Khaw K, Lau T, Ng F, Chui K, Ng K. Randomised double - blinded comparison of phenylephrine vs ephedrine for maintaining blood pressure during spinal anaesthesia for non - elective Caesarean section. Anaesthesia. 2008;63(12):1319-1326.
8. Mohta M, Aggarwal M, Sethi A, Harisinghani P, Guleria K. Randomized double-blind comparison of ephedrine and phenylephrine for management of post-spinal hypotension in potential fetal compromise. International journal of obstetric anesthesia. 2016;27:32-40.
9. Ituk US, Cooter M, Habib AS. Retrospective comparison of ephedrine and phenylephrine for the treatment of spinal anesthesia induced hypotension in pre-eclamptic patients. Current medical research and opinion. 2016;32(6):1083-1086.
10. Kee WDN, Khaw KS, Tan PE, Ng FF, Karmakar MK. Placental transfer and fetal metabolic effects of phenylephrine and ephedrine during spinal anesthesia for cesarean delivery. Anesthesiology: The Journal of the American Society of Anesthesiologists. 2009;111(3):506-512.