2. Kết quả phẫu thuật u màng não góc cầu - tiểu não bằng đường mổ sau xoang xích ma

Phạm Duy, Đỗ Thị Thanh Toàn, Kiều Đình Hùng

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

U màng não góc cầu-tiểu não là u thường gặp thứ hai ở vùng góc cầu-tiểu não, chiếm 6 - 15% u vùng này. Phẫu thuật lấy toàn bộ u màng não góc cầu-tiểu não là thách thức lớn. Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá kết quả phẫu thuật u màng não góc cầu-tiểu não. Phương pháp: nghiên cứu tiến cứu trên 36 bệnh nhân u màng não góc cầu-tiểu não được phẫu thuật bằng đường mổ sau xoang xích ma từ 8/2020 đến 8/2022 tại Bệnh viện Việt Đức. Kết quả: Tuổi trung binh là 56,1 và tỉ lệ nữ: nam là 3,5:1. Đa số là u màng não độ I chiếm 91,7%, độ II là 8,7%. Các triệu chứng lâm sàng thường gặp nhất là đau đầu (69,4%), chóng mặt (44,4%), rối loạn thăng bằng (36,1%), giảm thính lực (19,4%). Phần lớn u (91%) bám ở mặt sau xương đá. Tỉ lệ lấy u toàn bộ đạt 69% và không có tử vong sau mổ. Tỉ lệ biến chứng dưới 10%. Khả năng bảo tồn chức năng dây thần kinh mặt đạt 72%. Kết luận: Đường mổ sau xoang xích ma là đường mổ an toàn để lấy u màng não góc cầu-tiểu não. Đường mổ này có thể giúp lấy u tối đa mà vẫn bảo tồn chức năng thần kinh và tỉ lệ biến chứng sau mổ thấp.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Cushing H EL. Meningiomas: Their Classification, R gional Behaviour, Life History and Surgical End Results. Springerfield. 1938.
2. Dolecek TA PJ, Stroup NE, Kruchko C. CBTRUS statistical report: primary brain and central nervous system tumors diagnosed in the United States in 2005–2009. Neuro-oncol. 2012;15(5):1-49.
3. Goldbrunner R, Stavrinou P, Jenkinson MD, et al. EANO guideline on the diagnosis and management of meningiomas. Neuro Oncol. Nov 2 2021;23(11):1821-1834. doi: 10.1093/neuonc/noab150.
4. Samii M, Gerganov V. Surgery of Cerebellopontine Lesions. Springer; 2013.
5. Bassiouni H, Hunold A, Asgari S, Stolke D. Meningiomas of the posterior petrous bone: functional outcome after microsurgery. J Neurosurg. Jun 2004;100(6):1014-24. doi: 10.3171/jns.2004.100.6.1014.
6. Schaller B MA, Gratzl O, Probst R Premeatal and retromeatal cerebellopontine angle meningioma. Two distinct clinical entities. Acta Neurochir (Wien). 1999;141(5):465–471.
7. Agarwal V, Babu R, Grier J, et al. Cerebellopontine angle meningiomas: postoperative outcomes in a modern cohort. Neurosurg Focus. Dec 2013;35(6):E10. doi:10.3171/2013.10.FOCUS13367.
8. Samii M, Tatagiba M, Carvalho GA. Retrosigmoid intradural suprameatal approach to Meckel’s cave and the middle fossa: surgical technique and outcome. J Neurosurg. Feb 2000; 92(2):235-41. doi:10.3171/jns.2000.92.2.0235.
9. Baroncini M, Thines L, Reyns N, Schapira S, Vincent C, Lejeune JP. Retrosigmoid approach for meningiomas of the cerebellopontine angle: results of surgery and place of additional treatments. Acta Neurochir (Wien). Oct 2011;153(10):1931-40; discussion 1940. doi:10.1007/s00701-011-1090-6.
10. Bowers C, Ajayi OO, Reinard KA, et al. Retrosigmoid Craniotomy and Its Variants. In: Couldwell WT, ed. Skull Base Surgery of the Posterior Fossa. Springer International Publishing; 2018:27-35.
11. Hunter JB, Weaver KD, Thompson RC, Wanna GB. Petroclival meningiomas. Otolaryngol Clin North Am. Jun 2015;48(3):477-90. doi:10.1016/j.otc.2015.02.007.
12. Kane AJ, Sughrue ME, Rutkowski MJ, Berger MS, McDermott MW, Parsa AT. Clinical and surgical considerations for cerebellopontine angle meningiomas. J Clin Neurosci. Jun 2011; 18(6):755-9. doi:10.1016/j.jocn.2010.09.023.
13. Mallucci CL, Ward V, Carney AS, O’Donoghue GM, Robertson I. Clinical features and outcomes in patients with non-acoustic cerebellopontine angle tumours. J Neurol Neurosurg Psychiatry. Jun 1999; 66(6):768-71. doi:10.1136/jnnp.66.6.768.
14. Sekhar LN PJJ. Cerebellopontine angle meningiomas: Microsurgical excision and follow-up results. J Neurosurg. 1984; 60:500-505.
15. Thomas NW, King TT. Meningiomas of the cerebellopontine angle. A report of 41 cases. Br J Neurosurg. Feb 1996; 10(1):59-68. doi:10.1080/02688699650040539.
16. Voss NF VF, Heilman CB, Robertson JH Meningiomas of the cerebellopontine angle. Surg Neurol. 2000; 53(5):439–446.
17. Nakamura M RF, Dormiani M, Matthies C, Vorkapic P, Samii M. Facial and cochlear nerve function after surgery of cerebellopontine angle meningiomas. Neurosurgery. 2005; 57(1):77–90.