29. Báo cáo trường hợp xuất hiện đồng thời của ung thư biểu mô tuyến và khối u mô đệm đường tiêu hóa (gist) tại dạ dày

Đặng Tiến Ngọc, Trịnh Hồng Sơn, Nguyễn Đăng Vững, Hồ Đức Thưởng, Lê Văn Tịnh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Ung thư biểu mô tuyến (adenocarcinomas) và u mô đệm đường tiêu hóa (GIST- gastrointestinal stromal tumors) là hai loại u riêng biệt có nguồn gốc từ các tế bào khác nhau. Số các trường hợp có sự cùng phát triển của cả 2 loại u này ở dạ dày là hiếm gặp. Chúng tôi thông báo trường hợp cùng tồn tại của ung thư biểu mô tuyến và GIST tại dạ dày. Bệnh nhân nam, 61 tuổi, nội soi dạ dày vùng hang vị có loét sùi 2x3cm và u dưới niêm mạc đường kính 3cm, bệnh nhân được phẫu thuật cắt đoạn dạ dày cực dưới, miệng nối kiểu péan, kết quả mô bệnh học và hóa mô miễn dịch là ung thư biểu mô tuyến biệt hóa vừa, không di căn hạch (T2N0M0) và GIST nguy cơ thấp. Theo dõi sau mổ 50 tháng, tình trạng hiện tại ổn định, miệng nối tốt, không có dấu hiệu tái phát và di căn.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Yamamoto D, Hamada Y, Tsubota Y, Kawakami K, Yamamoto C, Yamamoto M. Simultaneous development of adenocarcinoma and gastrointestinal stromal tumor (GIST) in the stomach: a case report. World J Surg Oncol. 2012 Jan 9; 10:6.
2. Pidhorecky I, Cheney RT, Kraybill WG, Gibbs JF: Gastrointestinal stromal tumors. current diagnosis, biologic behavior, and management. Ann Surg Oncol 2000, 7: 705-12.3.
3. Rabin I, Chikman B, Lavy R, Sandbank J, Maklakovsky M, Gold-Deutch R: Gastrointestinal stromal tumors: a 19year experience. Isr Med Assoc J 2009, 11: 98-102.4.
4. Bircan S, Candir O, Aydin S, Baspinar S, Bulbul M, Kapucuoglu M, Karahan N, Ciris M: Synchronous primary adenocarcinoma and gastrointestinal stromal tumour in the stomach. a report of two cases. Turk J Gastroenterol 2004, 15: 187-191.5.
5. Katsoulis IE, Bossi M, Richman PI, Livingstone JI. Collision of adenocarcinoma and gastrointestinal stromal tumour (GIST) in the stomach: Report of a case. Int Semin Surg Oncol. 2007; 4:2.
6. Rauf F, Ahmad Z, Muzzafar S, Hussaini AS: Synchronous occurrence of gastrointestinal stromal tumour and gastric adenocarcinoma. a case report. J Pak Med Assoc 2006, 56: 184-186.6.
7. Maiorana A, Fante R, Maria Cesinaro A, Adriana Fano R: Synchronous occurrence of epithelial and stromal tumors in the stomach. a report of 6 cases. Arch Pathol Lab Med 2000, 124: 682-686.
8. Liu SW, Chen GH, Hsieh PP: Collision tumor of the Stomach. A case report of Mixed Stromal Tumour and Adenocarcinoma. J Clin Gastroenterol 2002, 35: 332-334.8.
9. Kaffes A, Hughes L, Hollinshead J, Katelaris P: Synchronous primary adenocarcinoma, mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma and a stromal tumor in a Helicobacter pylori- infected stomach. J Gastroenterol Hepatol 2002, 17: 1033-1036.
10. Goteri G, Ranaldi R, Rezai B, Baccarini MG, Bearzi I. Synchronous mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma and adenocarcinoma of the stomach. Am J Surg Pathol. 1997; 21: 505–9.
11. Sailors JJ, French SW. The unique simultaneous occurrence of granular cell tumor, gastrointestinal stromal tumor, and gastric adenocarcinoma. Arch Pathol Lab Med. 2005; 129: 121-3.
12. Fletcher CD, Berman JJ, Corless C: Diagnosis of gastrointestinal stromal tumors: a consensus approach. Hum Pathol. 2002, 33: 459-65.
13. Ng EH, Pollock RE, Munsell MF, Atkinson EN, Romsdahl MM. Prognostic factors influencing survival in gastrointestinal leiomyosarcomas. Implications for surgical management and staging. Ann Surg. 1992; 215: 68–77.