Tổn thương bọng nước xuất huyết ở trẻ bị ban xuất huyết Henoch Schönlein

Mai Thành Công, Nguyễn Thị Diệu Thúy, Phó Hồng Điệp

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Tổn thương da đặc trưng của Henoch-Schönlein (HSP) là ban xuất huyết nổi gồ nhẹ ở phần xa hai chân và mông, thường hồi phục hoàn toàn không cần điều trị. Tổn thương bọng nước xuất huyết là biểu hiện da hiếm gặp trong HSP trẻ em, gây khó khăn cho chẩn đoán và có thể để lại di chứng tại da. Chúng tôi báo cáo một trường hợp trẻ nam 9 tuổi biểu hiện ban xuất huyết hai cẳng chân và viêm khớp, được chẩn đoán là HSP và điều trị bằng ibuprofen. Sau 8 ngày, tổn thương da tiến triển thành các bọng nước xuất huyết ở hai cẳng chân. Sinh thiết da mô bệnh học cho thấy viêm mạch hủy bạch cầu, lắng đọng IgA, C3 trong thành mạch khi nhuộm miễn dịch huỳnh quang trực tiếp, phù hợp với chẩn đoán HSP. Trẻ được điều trị corticosteroid toàn thân giảm liều dần và ngừng trong 45 ngày, tổn thương da hồi phục nhưng để lại sẹo ở vài vị trí. Tổn thương bọng nước xuất huyết hiếm gặp trong HSP nhưng có thể để lại di chứng tại da, cần kết hợp với mô bệnh học để chẩn đoán chính xác và điều trị phù hợp.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Piram M, Maldini C, Biscardi S, et al. Incidence of IgA vasculitis in children estimated by four-source capture-recapture analysis: a population-based study. Rheumatol Oxf Engl. 2017;56(8):1358-1366. doi:10.1093/rheumatology/kex158
2. Ruperto N, Ozen S, Pistorio A, et al. EULAR/PRINTO/PRES criteria for Henoch-Schönlein purpura, childhood polyarteritis nodosa, childhood Wegener granulomatosis and childhood Takayasu arteritis: Ankara 2008. Part I: Overall methodology and clinical characterisation. Ann Rheum Dis. 2010;69(5):790-797. doi:10.1136/ard.2009.116624
3.Gardner-Medwin JMM, Dolezalova P, Cummins C, Southwood TR. Incidence of Henoch-Schönlein purpura, Kawasaki disease, and rare vasculitides in children of different ethnic origins. Lancet Lond Engl. 2002;360(9341):1197-1202. doi:10.1016/S0140-6736(02)11279-7
4. Heineke MH, Ballering AV, Jamin A, Ben Mkaddem S, Monteiro RC, Van Egmond M. New insights in the pathogenesis of immunoglobulin A vasculitis (Henoch-Schönlein purpura). Autoimmun Rev. 2017;16(12):1246-1253. doi:10.1016/j.autrev.2017.10.009
5. Ramelli V, Lava SAG, Simonetti GD, Bianchetti MG, Ramelli GP, Milani GP. Blistering eruptions in childhood Henoch-Schönlein syndrome: systematic review of the literature. Eur J Pediatr. 2017;176(4):487-492. doi:10.1007/s00431-017-2858-3
6. Kobayashi T, Hattori S, Nagai Y, Tajima S, Nishikawa T. Differential regulation of MMP-2 and MMP-9 gelatinases in cultured human keratinocytes. Dermatol Basel Switz. 1998;197(1):1-5. doi:10.1159/000017967
7. Tancrede-Bohin E, Ochonisky S, Vignon-Pennamen MD, Flageul B, Morel P, Rybojad M. Schönlein-Henoch purpura in adult patients. Predictive factors for IgA glomerulonephritis in a retrospective study of 57 cases. Arch Dermatol. 1997;133(4):438-442. doi:10.1001/archderm.133.4.438
8. Cream JJ, Gumpel JM, Peachey RD. Schönlein-Henoch purpura in the adult. A study of 77 adults with anaphylactoid or Schönlein-Henoch purpura. Q J Med. 1970;39(156):461-484.
9.Su H-W, Chen C-Y, Chiou Y-H. Hemorrhagic bullous lesions in Henoch-Schönlein purpura: a case report and review of the literature. BMC Pediatr. 2018;18. doi:10.1186/s12887-018-1117-8
10.Leung AKC, Robson WLM. Hemorrhagic bullous lesions in a child with Henoch-Schönlein purpura. Pediatr Dermatol. 2006;23(2):139-141. doi:10.1111/j.1525-1470.2006.00199.x
11. Ozen S, Marks SD, Brogan P, et al. European consensus-based recommendations for diagnosis and treatment of immunoglobulin A vasculitis-the SHARE initiative. Rheumatol Oxf Engl. 2019;58(9):1607-1616. doi:10.1093/rheumatology/kez041
12. Den Boer SL, Pasmans S, Wulffraat NM, Ramakers-Van Woerden NL, Bousema MT. Bullous lesions in Henoch Schönlein Purpura as indication to start systemic prednisone. Acta Paediatr Oslo Nor 1992. 2010;99(5):781-783. doi:10.1111/j.1651-2227.2009.01650.x
13. Park SE, Lee JH. Haemorrhagic bullous lesions in a 3-year-old girl with Henoch-Schölein purpura. Acta Paediatr Oslo Nor 1992. 2011;100(12):e283-284. doi:10.1111/j.1651-2227.2011.02355.x