Trầm cảm ở người bệnh điều trị Methadone và Buprenorphine tại một số tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam: tỷ lệ và các yếu tố liên quan

Phạm Thành Luân, Vũ Minh Anh, Nguyễn Bích Diệp, Nguyễn Thu Trang, Nguyễn Thị Minh Tâm, Hoàng Đình Cảnh, Lê Minh Giang

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu với mục tiêu xác định tỷ lệ hiện mắc trầm cảm và một số  yếu tố liên quan với trầm cảm ở bệnh nhân điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện (CDTP) bằng Methadone và Buprenorphine. Nghiên cứu mô tả cắt ngang tại 3 cơ sở điều trị nghiện CDTP ở 3 tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam là Lai Châu, Điện Biên và Sơn La, trên 344 bệnh nhân khởi liều từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2019. Số liệu được thu thập bằng bộ câu hỏi phỏng vấn hành vi nguy cơ, và thang sàng lọc trầm cảm PHQ-2. Tỷ lệ trầm cảm (điểm PHQ 2 ≥ 2) chung là 7,3%, nhóm người bệnh Methadone 1,7%, nhóm người bệnh Buprenorphine 10,2% (p < 0,05). Các yếu tố liên quan đến trầm cảm: điều trị bằng Buprenorphine (p = 0,019). Nghiên cứu đã cho thấy một tỷ lệ tương đối của trầm cảm ở những bệnh nhân điều trị nghiện CDTP, điều này gợi ý cần có các dịch vụ hỗ trợ phù hợp để có thể nâng cao hiệu quả của chương trình điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại Việt Nam.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Whelan PJ, Remski K. Buprenorphine vs methadone treatment: A review of evidence in both developed and developing worlds. J Neurosci Rural Pract. 2012;3(1):45-50. doi:10.4103/0976-3147.91934.
2. Nguyen TTM, Nguyen LT, Pham MD, Vu HH, Mulvey KP. Methadone Maintenance Therapy in Vietnam: An Overview and Scaling-Up Plan. Advances in Preventive Medicine. Published November 25, 2012. Accessed September 21, 2020. https://www.hindawi.com/journals/apm/2012/732484/.
3. Ghabrash MF, Bahremand A, Veilleux M, et al. Depression and Outcomes of Methadone and Buprenorphine Treatment Among People with Opioid Use Disorders: A Literature Review. J Dual Diagn. 2020;16(2):191-207. doi:10.1080/15504263.2020.1726549.
4. Astals M, Díaz L, Domingo-Salvany A, Martín-Santos R, Bulbena A, Torrens M. Impact of Co-Occurring Psychiatric Disorders on Retention in a Methadone Maintenance Program: An 18-Month Follow-Up Study. Int J Environ Res Public Health. 2009;6(11):2822. doi:10.3390/ijerph6112822.
5. Peles E, Schreiber S, Naumovsky Y, Adelson M. Depression in methadone maintenance treatment patients: Rate and risk factors. J Affect Disord. 2007;99(1-3):213-220. doi:10.1016/j.jad.2006.09.017.
6. Poirier M-F, Laqueille X, Jalfre V, et al. Clinical profile of responders to buprenorphine as a substitution treatment in heroin addicts: results of a multicenter study of 73 patients. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2004;28(2):267-272. doi:10.1016/j.pnpbp.2003.10.003.
7. Havard A, Teesson M, Darke S, Ross J. Depression among heroin users: 12-Month outcomes from the Australian Treatment Outcome Study (ATOS). J Subst Abuse Treat. 2006;30(4):355-362. doi:10.1016/j.jsat.2006.03.012.
8. Dean AJ, Bell J, Christie MJ, Mattick RP. Depressive symptoms during buprenorphine vs. methadone maintenance: findings from a randomised, controlled trial in opioid dependence. Eur Psychiatry. 2004;19(8):510-513. doi:10.1016/j.eurpsy.2004.09.002.
9. Yin W, Pang L, Cao X, et al. Factors associated with depression and anxiety among patients attending community-based methadone maintenance treatment in China: Depression and anxiety among MMT clients. Addiction. 2015;110:51-60. doi:10.1111/add.12780.
10. Baharudin A, Mislan N, Ibrahim N, Sidi H, Nik Jaafar NR. Depression in male patients on methadone maintenance therapy: Depression in men on MMT. Asia-Pac Psychiatry. 2013;5:67-73. doi:10.1111/appy.12069
11. Nguyễn Thu Trang, Nguyễn Bích Diệp, Văn Đình Hòa, Bùi Nguyên Hồng, Lê Minh Giang. Nguy cơ rối loạn tâm thần ở bệnh nhân điều trị methadone và một số yếu tố liên quan. Tạp Chí Nghiên Cứu Học. 2016;(99):147-154.
12. Le TA, Le MQT, Dang AD, et al. Multi-level predictors of psychological problems among methadone maintenance treatment patients in difference types of settings in Vietnam. Subst Abuse Treat Prev Policy. 2019;14(1):39. doi:10.1186/s13011-019-0223-4.
13. Serafini G, Adavastro G, Canepa G, et al. The Efficacy of Buprenorphine in Major Depression, Treatment-Resistant Depression and Suicidal Behavior: A Systematic Review. Int J Mol Sci. 2018;19(8). doi:10.3390/ijms19082410.
14. Arroll B, Goodyear-Smith F, Crengle S, et al. Validation of PHQ-2 and PHQ-9 to Screen for Major Depression in the Primary Care Population. Ann Fam Med. 2010;8(4):348-353. doi:10.1370/afm.1139.
15. Sức khỏe tâm thần ở Việt Nam. Accessed September 22, 2020. https://www.who.int/vietnam/vi/health-topics/mental-health.
16. Nguyen LH, Tran BX, Nguyen HLT, et al. Psychological Distress Among Methadone Maintenance Patients in Vietnamese Mountainous Areas. AIDS Behav. 2017;21(11):3228-3237. doi:10.1007/s10461-017-1779-5.
17. Wang JL. Rural–urban differences in theprevalence of major depression and associatedimpairment. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2004;39(1):19-25. doi:10.1007/s00127-004-0698-8.
18. Pani PP, Maremmani I, Pirastu R, Tagliamonte A, Gessa GL. Buprenorphine: a controlled clinical trial in the treatment of opioid dependence. Drug Alcohol Depend. 2000;60(1):39-50. doi:10.1016/S0376-8716(00)80006-X.
19. Šimunović M, Martinac M, Dragić M, Bevanda M, Babić D. Anxiety and depression in opiate addicts treated with methadone and buprenorphine. Alcohol Psychiatry Res J Psychiatr Res Addict. 2014;50(2):123–137.
20. Falcon E, Browne CA, Leon RM, et al. Antidepressant-like Effects of Buprenorphine are Mediated by Kappa Opioid Receptors. Neuropsychopharmacology. 2016;41(9):2344-2351. doi:10.1038/npp.2016.38.
21. Brooner RK, Kidorf M. Using Behavioral Reinforcement To Improve Methadone Treatment Participation. Sci Pract Perspect. 2002;1(1):38-47.
22. Instrument: Patient Health Questionnaire-2 (PHQ-2) | NIDA CTN Common Data Elements. Accessed September 25, 2020. https://cde.drugabuse.gov/instrument/fc216f70-be8e-ac44-e040-bb89ad433387.