5. Hiệu quả điều trị hạt cơm lòng bàn tay, bàn chân bằng laser CO2 tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

Trần Mạnh Đức, Phạm Thị Minh Phương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng so sánh trước sau trên 40 người bệnh được chẩn đoán là hạt cơm lòng bàn tay, bàn chân đến khám tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La từ 3/2022 đến tháng 12/2022. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ người bệnh có thương tổn ở bàn chân 60,0%, bàn tay 40,0% với số lượng tổn thương trung bình 3,48 ± 6,61. Phần lớn tổn thương vùng tỳ đè 72,5%, thể sâu 77,5%, kích thước thương tổn trung bình 5,83 ± 2,37mm. Triệu chứng cơ năng thường gặp của người bệnh là đau 82,5%; 32,5% ngứa. Điều trị bệnh hạt cơm lòng bàn tay chân bằng Laser CO2 cho kết quả khỏi bệnh ngay ở lần đầu tiên là là 95%; mức độ khỏi bệnh đạt tốt 95%. Tác dụng phụ hay gặp trên lâm sàng là ngứa (10%), phù nề (10%), không có người bệnh nào nhiễm trùng, loét. Điều trị hạt cơm lòng bàn tay, bàn chân bằng laser CO2 an toàn và hiệu quả.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Ghadgepatil SS, Gupta S, Sharma YK. Clinicoepidemiological study of different types of warts. Dermatology research practice. 2016.
2. Boroujeni NH, Handjani F. Cryotherapy versus CO2 laser in the treatment of plantar warts: a randomized controlled trial. Dermatology practical & conceptual. 2018;8(3):168.
3. Drnov ŝek-Olup B, Vedlin B. Use of Er: YAG laser for benign skin disorders. Lasers in Surgery and Medicine: The Official Journal of the American Society for Laser Medicine and Surgery. 1997;21(1):13-19.
4. Đỗ Thiện Trung. Điều trị hạt cơm phẳng bằng Laser màu xung. Tạp chí Y học Việt Nam. 2021;507:325-330.
5. Kilkenny M, Marks R. The descriptive epidemiology of warts in the community. Australasian journal of dermatology. 1996;37(2):80-86.
6. Douglas RL ESA. Warts. In: medicine FsDi, ed. McGraw- Hill: 2; 2003:2119-2213.
7. Đặng Văn Em. Kết quả bước đầu điều trị hạt cơm lòng bàn chân thể sâu bằng laser CO2 kết hợp băng ép tinh thể thuốc tím (KMnO4) tại Khoa Da liễu – BVTWQĐ108. Tạp chí Y Dược học Quân sự 2005;33:114-118.
8. Ngô Văn Hòa, Nguyễn Thu Trang, Trần Đăng Quyết và cộng sự. Đánh giá hiệu quả điều trị hạt cơm lòng bàn chân thể sâu bằng phương pháp tiêm bleomycin nội tổn thương. Tạp chí Y Dược học quân sự. 2022;47(8):90-99.
9. Boroujeni NH, Handjani F. Cryotherapy versus CO2 laser in the treatment of plantar warts: a randomized controlled trial. Dermatology practical conceptual. 2018;8(3):168.
10. Mitsuishi T, Sasagawa T, Kato T, et al. Combination of carbon dioxide laser therapy and artificial dermis application in plantar warts: human papillomavirus DNA analysis after treatment. Dermatologic surgery. 2010;36(9):1401-1405.